Başlangıcından Günümüze Kadar Milletlerarası İşbirliği

Yazar : Dr. A. Haluk Ülman
Yayın Tarihi : 1965
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 74
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Başbakanlık Devlet Matbaası
Bahsi Geçen : A. Haluk Ülman

Eğer düzen, güvenlik ve barış içinde yaşamak istiyorlarsa, dünyadaki bütün insan toplulukları bir takım kurallara uymak zorundadırlar. Örneğin, bir ailenin mutluluğu o ailedeki kişilerin birbirlerine karşılıklı sevgi ve saygı duymalarına, büyüklerin sözünü dinlemelerine, küçüklerin istek ve davranışlarını anlayışla karşılamalarına bağlıdır. Köyün düzeni ise, ancak, köy halkının önce iyi komşuluk kurallarına, sonra da Devlet tarafından konup yürütülen kanunlara uymalarıyla sağlanır. Kasaba ve kentlerde de durum bundan değişik değildir. İyi komşuluk kurallarına ve kanunlara uyulmadıkça, köyde olduğu gibi kasaba ve kentlerde de düzen ve güvenlik sağlanamaz. Nasıl bir ülke içindeki düzen ve güvenliğin sağlanması için köyden kente kadar her topluluğun iyi komşuluk kurallarına ve kanunlara uyması gerekiyorsa, dünyamızın düzenini ve güvenliğini sağlamak için de Devletlerin birbirleriyle iyi komşuluk ve dostluk bağları kurmaları, milletlerarası hukukun kurallarına uymaları ve aralarındaki çıkan anlaşmazlıkların hallini iyi niyetle çözmeleri gerekir…
******Doç Dr. A. Haluk Ülman