Başlangıcından Bugüne Dünya Karikatürü

Yazar : Hıfzı Topuz
İsbn : 9751011795
Yayın Tarihi : Temmuz, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 263
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

Hıfzı Topuz, 1950'li yıllarda, 50 Kuşağı'nın yeni bir anlayışla yayımladığı karikatürleri açtığı toplu ve kişisel sergileri -o yıllarda- Akşam gazetesinde röportajları, örnekleri ve anketleriyle duyurmuştu. Hıfzı Topuz'un o yıllardan beri süregelen ilgisi giderek dünya karikatürüyle zenginleşti ve bu alanın yetkin bir imzası oldu. Hıfzı Topuz, karikatür sanatının dünya ve Türkiye'deki tarihsel gelişmelerini, sanatçılarını, bu sanatın değişik tanımlarını, belgelerini, tanıklıklarını, uzun yılların birikimlerini gerek yazı, röportaj, gerek inceleme, araştırma biçiminde yurt içinde ve yurt dışında yayımladı. Hıfzı Topuz, Paris' te 1974'de yayımlanan Caricature et Société adlı kitabında karikatürün iletişim açısından araştırmasını yaptı. Bu kitabın Türkçesi 1986'da Anadolu Üniversitesi'nde İletişimde Karikatür ve Toplum adıyla yayımlandı. Genelde "çizgide mizah yapma" diye tanımladığım karikatür sanatı; biçim, anlayış çeşitliliği ve zenginliğinin yanı sıra yayın alanlarının çokluğu, dağınıklığı, değişikliği, bu alanda araştırma yapacak kişiyi çok zorlar; bu çalışma da ancak sevgiyle olur. Hıfzı Topuz'daki bu karikatür sevgisi sonucu Başlangıçtan Bugüne Dünya Karikatürü kitabı ortaya çıktı. Bu kitap sizleri bir karikatür gezisine çıkarıyor. Ülkelerin ayrı ayrı ama yine de birlikte nasıl güldüğünü, çizgi tarihlerinin içinden çizgideki gülen düşünceyi günümüze dek izleyeceksiniz. Bu kapsamlı ve benzersiz yapıt için yıllarca çalışmalarına tanık olduğum Hıfzı Topuz'u sevgiyle kutluyoruz. Ferruh DOĞAN
******