Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatro Tarihi

Yazar : Metin And
İsbn : 9750502523
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 208
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları

İlk bakışta Türk tiyatrosu deyince Türkçe konuşan ulusların tiyatrosunun anlaşılması gerekir. Ancak biz burada çağ ve yer bakımından sınırlamalara gittik, yalnız Anadolu'ya yerleşen Türkiye Türklerinin tiyatrosunu ele aldık. Anadolu Selçuklularından başlayarak Beylikler dönemi, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tiyatrosunu göz önünde tuttuk, öteki Türk uluslarını bu kapsamın dışında bıraktık. Başta dil olmak üzere soy bakımından kaynağında birçok ortaklıklar bulunan bu Türk ulusları çağlar boyunca birbirlerinden ayrı kalmış, kültür gelişmeleri ayrı yönlerde olmuş, birbirinden ayrı toplumlar durumuna düşmüşler. Öyle ki bunları birbirine en yaklaştıracak Türkçe'nin gelişimi ve geçirdiği evreler bile bu ayrılığı, bu kopmuşluğu vurgulamıştır. Bu bakımdan bir Azeri tiyatrosu, bir Kazan, Özbek, Türkmen, Kazak, Başkır, vb. Türklerin tiyatrosundan söz açılabilmekle birlikte bunların her biri tıpkı Anadolu Türklerinde gerçekleştiği gibi, geleneksel tiyatronun ardından Batı tiyatrosuna açılmak gibi benzer bir gelişme göstermişler ama zamanla, yollar ayrılmış, bu toplumlar birbirlerine yabancılaşmıştır.
******