Başlangıcından 1566'ya Kadar Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Yazar : Historia Üniversitesi Tarih Kurumu
İsbn : 9759254786
Yayın Tarihi : Ekim, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 551
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Nokta Yayıncılık

Ünlü filozof İbn-i Haldun'un meşhur nazariyesine göre; devletler de insanlar gibi doğar, gelişir ve ölürler. Belki aradaki tek fark iki varlık arasındaki yaşam süreleridir. İnsan ömrüyle kıyaslandığında bir kelebeğin ömrü nasıl çok kısaysa yaşlı dünyamızın ömrü ile kıyaslandığında da devletlerin hatta medeniyetlerin ömürleri de o denli kısadır. Elinizdeki kitap yaşlı dünyada varlık göstermiş en eski medeniyetlerden günümüze kadar yaşam mücadelesi vermiş ve dünya dengeleri içerisinde kendisine yer bulma mücadelesinde başarıya ulaşmış milletlerin yaşam öykülerinin anlatıldığı otuz ciltlik bir çalışmanın, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi'ni içeren 19. cildinin dilimize kazandırılmış şeklidir. Osmanlı İmparatorluğu, bir sınır beyliğinden İslam dünyasının en güçlü devleti haline gelmiş, uluslararası sermaye birikimini İslam dünyasının elinde tutma çabası göstermiş, fakat uzun bir mücadelenin sonunda rekabeti kaybetmiş bir dünya devletidir. Dolayısıyla, bir heyet tarafından hazırlanan Dünya Tarihi gibi kapsamlı bir çalışmada hak ettiği yeri almıştır. Osmanlı beyliğinin, kurulduğu dönemde kendisiyle aynı şartlara ve tabana sahip diğer beylikler arasından sivrilmesindeki faktörler bu güne kadar hep merak konusu olmuştur. Fakat gerek Osmanlı hanedanının menşei ve gerekse beylikten devlete geçiş süreci hakkında bizi en çok aydınlatması beklenen birinci el kaynak konumundaki Osmanlı kronikleri, oldukça geç sayılabilecek bir dönemde -II. Bayezit devrinde- kaleme alınmış olup Osmanlı hanedan ve tarihine övgüler dizen satırlarla doldurulmuştur. Tarih biliminin en önemli temel taşlarından biri olan kronolojideki kopmalara bağlı olarak ortaya çıkan karanlık noktaların varlığı olayların gelecek nesillere aktarımında başlı başına bir problem teşkil etmektedir. Tüm bu bakış açıları çerçevesinde eserin yalın bir anlatı ile sunulmuş olmasının yanında dönemin olayları çağdaşı Müslüman ve Hıristiyan tarihçilerin anlatımları doğrultusunda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu karşılaştırmalarla, başlangıcından Osmanlı klasik çağının sonunu kadar olan dönemde bir boşluk ya da karanlık noktanın kalmamasına dikkat edilmiştir...
******