Başımıza Gelenler

Yazar : Mehmed Arif Bey
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 563
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Anadolu Neşriyat Yurdu
Bahsi Geçen : Celaleddin Arif

"Başımıza Gelenler" adlı Erzurumlu merhum Mehmet Arif Bey tarafından yazılmış bulunan eserin yeni harflerle basılmış olması milletimizin kültür hayatı için çok yararlı olmuştur. 90 yıl kadar önce Mısır'da Bulak matbaasında basılmış olan bu kitap, Türk Milletinin karşılaştığı çeşitli meseleleri ve çözüm yollarını ele almaktadır. Geçen 90 yıl içerisinde "Başımıza Gelenler" adı ile başka bir eser daha yayınlanmıştır. Bu ikincisi eski büyükelçilerden Galip Kemali Söylemezoğlu tarafından yazılmış olup Birinci Cihan Savaşı ve savaştan sonraki devreye ait olayları ele almaktadır. Mehmet Arif Beyin yazmış olduğu "Başımıza Gelenler" adlı eser ise, 1877-78 Osmanlı-Rus harbinin Doğu Anadolu Bölgesi savaşlarını anlatmaktadır. Yazar yetiştiği zamana göre çok iyi eğitim ve öğrenim görmüş bir kişi olduğunu yazılarıyla ortaya koymaktadır. Bu kitabı Harb Okulu öğrencisi bulunduğum sıralarda okumuştum. Daha sonraları subayken aynı eseri elde ederek kitaplığıma koymuş ve zaman zaman tekrar tekrar okumuştum. 1944 Milliyetçilik olayları sebebiyle evimden bütün kitaplarım götürülmüştü. Ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde kaybolarak bir daha geri alınması mümkün olmamıştı. Kaybolmasına en çok üzüldüğüm kitaplardan birisi de bu eser olmuştu. 1960 yılında Hindistan'a gittiğim zaman Elçiliğimizin kitaplığında tekrar bu eseri bulmak beni çok sevindirmişti. Adeta eski bir dostu bulmuş gibi olmuştum. Gurbet elde Mehmet Arif Beyin "Başımıza Gelenler" kitabını yeniden bir kaç defa okudum. Yazar, 'Türk Milletinin bir çocuğu olarak Milletimizin felaketine sebep teşkil etmiş olan kusurları ve hataları çok iyi bir şekilde inceleyerek ortaya koymuştur. Daha 100 yıl önce Kürtçülük meselesinin içyüzüne parmak basmıştır. Ve bizi bugün kökü dışarda olan kışkırtmalar hakkında aydınlatmıştır. Ayrıca Ermeni meselesini ve Devlet idaresindeki aksaklıkları, kalkınmış ülkelerle aramızdaki farkları, olayları değerlendirerek gözler önüme sermiştir. Bugün Türk gençliğinin bu eserden elde edeceği çok yararlar vardır…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Celaleddin Arif Kitapları (3)