Başarılı İnsanların Karar Anı

Yazar : Fikri Türkel
İsbn : 9756700564
Yayın Tarihi : Temmuz, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 359
Ölçü : 15,5 x 21,5 cm
Yayınevi : Hayat Yayınları

Dünya hızlı bir değişim süreci içerisinde bulunuyor ve yeni global değerler eski geleneksel değerlerin yerini alıyor. Dünyadaki değişim trendine bakıldığında ahlak, kalite, hoşgörü, adalet, özgürlük, bilgi ve barış gibi değerlerin giderek daha fazla önem kazandığını gözlemliyoruz. Ahlak iyi bir sosyal düzenin oluşması için temel taştır. Ahlak olmadan insanların sadece yasal normlarla düzenli yaşamaları mümkün değildir. Siyasal ahlak ve iş ahlakı gibi sorunlar toplumumuzun adaletini olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda, son günlerin en çok anılan değerlerinden birisi Kalite. Bütün dünya bugün insan kalitesi ve sistem kalitesini bir arada yürütebilse, daha düzeyli ve daha sosyal standardı yüksek bir yaşam sürdürebilmemiz mümkün olacak. Adalet insanlığın vazgeçemeyeceği temel değerlerinden biridir her zaman ve her yerde. Bugünün ekonomisinde kaynaklar bol değil, aksine son derece sınırlıdır. Az olan kaynakları herkesin ihtiyacına göre adil bir şekilde dağıtmak hepimizin görevidir. Adalet, insanlığın her zaman bir ideali olacaktır. Ekonomik özgürlüğün varolabileceği ekonomik düzen, serbest piyasa ekonomisidir. Bu şekilde serbest piyasa ekonomisi global bir değer ve toplum için bir amaçtır. Bu nedenle global değerler ve düşünce çok daha fazla değer kazanmaktadır. 21. yüzyılda insanlığın temel değerlerinden birinin de Bilgi olduğunu biliyoruz. Global dünyaya baktığımızda teknoloji ve bilim de inanılmaz gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgi evrensel bir değer ve en önemli ürünümüzdür. 21. yüzyılda bu temel değer için şimdiden ve geç kalmadan birçok proje üretebiliriz. Ünlü düşünür Cicero'nun dediği gibi "Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur." Hayalleri olanlar uyumazlar. Ülke olarak günlük sorunlarla uğraşırken geleceğin gelmeyeceğini zannediyoruz. Bu nedenle her türlü gelecek projeleri ve kurgularının en olumsuz koşullarda bile yapılması ve en büyük avantajımız olan genç ve eğitimli nüfusumuzun yeni dünya düzeninde yer alması hepimizin görevidir.
******