Barok Sanat

Yazar : Suut Kemal Yetkin
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 158
Ölçü : 20,5 x 28,5 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi

Bu çalışma, Rönesans'tan sonraki yıllarda beliren ve 17. yüzyılda ilkin İtalya'da gelişen, buradan İspanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Avusturya ve Güney Almanya'ya, Orta Avrupa'ya yayılan Barok sanat üzerinedir. Zamanında gerek mimarlıkta, gerek resim ve heykelde, büyük sanatçılar yetiştirmiş, büyük eserler vermiş olan Barok, uzun süre unutulduktan sonra, Birinci Dünya Savaşı'm izleyen yıllarda hatırlanmış, kısa sürede geniş ilgi toplayarak büyük sanat dönemleri arasında yer almıştır. Son otuz yıl içinde Barok üzerine yayımlanan incelemeler, sayılamayacak kadar çoktur. Bugün Barok'tan söz etmeyen aydın hemen hemen yok gibidir. Öyle ki, plastik sanatlarda, başta mimarlık olmak üzere başlayan Barok üzerindeki incelemeler, edebiyatı da içine almıştır. Jean Rousset "Fransa'da Barok çağ Edebiyatı ile verimli bir çığır açılmıştır. Jean de Sponde ve Agrippa D'Aubigne gibi büyük Fransız Barok şairlerinin, gün ışığına çıkmaları böylece gerçekleşmiştir. Bunun gibi, İspanya'da Gongora'nın Barok şiirleri, Gracian'ın Barok düzyazıları bütün değerlerini almış, genç şairlere yeni ufuklar açmıştır' diyerek bu akımın önemini vurgulamıştır. Barok sanata dikkati ilk çeken Wölfflin ise, onu genişleten, hemen söyleyelim ki, tanınmış İspanyol eleştirmeni Eugenio D'Ors'dur. Fransızcası 1935'de yayımlanan Barok üzerine yazdığı eser (La Barocco) bu konuda yeni araştırmalara, verimli tartışmalara yol açmıştır. Ülkemizde Barak sanat ile bugüne kadar pek ilgilenilmiş değildir. Bu kitap, bir boşluğu doldurmak için yazıldı. Barok Edebiyatı daha yetkili bilim adamlarımıza bırakıyorum.
******