Balkanlar'da Türk Ünlüleri

Yazar : Niyazi Hüseyin Bahtiyar
İsbn : 975967600x
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 304
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Bizim Anayurt Yayınları
Bahsi Geçen : Aka Gündüz , Hamdullah Suphi Tanrıöver, İbrahim Hakkı Akyol, Kenan Rıfai, Muallim Naci

"Balkanlar' da Türk Ünlüleri" adlı bu trilojinin ikinci kitabı da elinizde. 1999 yılından bugüne dek, Birinci kitap hakkında birçok mektuplar aldım. Onların büyük bir kısmında, kendi türünde tek olan bu eser hakkında övgüler yağdırılıyordu. Bazı genç araştırmacılar. "Balkanlar'da Türk ünlülerini bize toplu bir şekilde tanıttığın için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. İşte o zaman ben, gerçekten de bu kitabı yazmakla insanlarımıza çok hayırlı bir iş yaptığımın bilincine vardım. Bu kitabı niçin yazdığımı, Birinci yapıtın önsözünde yazmıştım. Şimdi de daha ayrıntılı olarak kitabın nasıl oluştuğu üzerinde durmak istiyorum. 1989 yılı Türkiye'ye geldiğimde, özel bir öneri ile karşılaştım. Kültür Bakanlığı tarafından bana, bütün Türk Dünyasını kapsayacak yeni bir İslam Ansiklopedisi'nin hazırlanmasında yazılar yazmam için Balkanlara sorumlu seçilmiştim. Görevim, Osmanlılar döneminden başlayarak günümüze kadar, oradaki Türklerin yetiştirdiği ünlüler, yer adları, coğrafi konum, sosyo-ekonomik hayat, İslam eserleri vb. ansiklopedik bilgiler içeren yazılar yazmaktı. Uzun yıllar çalıştım, yazdım ve teslim ettim. Bu hususta Emekli Derleme Müdürü Hocam M. Türker Acaroğlu'nun yakından yardımlarını gördüm. Bir gün Hocam Acaroğlu bana: -Ansiklopedi için yazdığın o yazılar içinde ünlü kişileri ayırıp bir kitap bastır, böyle bir kaynak eser henüz çıkmadı, dedi ve bana ayrıntıları hakkında önerilerde bulundu... Bu kaynak eseri yazmak idesi, işte o zaman doğdu bende. Teslim ettiğim yazıların birer kopyası bende kalmıştı. Fakat yazılar uzundu. Ünlülere ait yazıları ayırdım, metodolojik açıdan kitaba uygun olmaları için yeniden işledim bazılarını. kimilerini kısalttım ve yepyeni bir çalışma süreci başladı. 1999 yılında Birinci kitabı yayımladım ve biraz rahatladım. Yeni yazdığım ve Birinci kitapta yer almayan müsveddelerle işe koyuldum. Kaynakları yokladım. Eski günlere indim ve o günlerin ortamında çalışmalarımı yoğunlaştırarak gece yarılarına kadar sürdürdüm.
******