Balkan Harbi (1912-1913) I nci Cilt

Yayın Tarihi : 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 286
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı

Balkan Harbi Tarihinin birinci cildi olarak hazırlanmış olan bu kitap genel olarak harbin siyasî sebepleri, askerî hazırlıkları ve harb sahnesinin coğrafî etüdü konularını kapsamaktadır.
Siyasî sebeplerin incelenmesinde, 13 temmuz 1878 Berlin Kongresi başlangıç olarak alınmış ve Balkan Harbine sebep olan iç ve dış olaylar üzerinde durulmuştur.
Askerî hazırlıklar, başkomutanlıklar seviyesinde mütalaa edilmiş, ayrı cephelerde savaşmış olan orduların kuruluş, konuş ve harekât planlarının daha ayrıntılı incelenmesi harekâta dair kitaplara bırakılmıştır.
Coğrafî etüt, başkomutanlıklar seviyesinde yapılmış, harekât alanlarının coğrafî etütleri, ilgili kitaplarda dikkate alınmıştır.
Bu konuların belirtilen ölçüde tetkik ve tespitinde, Harb Tarihi Arşivinde mevcut resmî belgeler esas tutulmuş, yerli ve yabancı olmak üzere resmî ve özel eserlerden faydalanılmıştır.
Bu kitap, Em. Kur. Alb. Reşat Halli tarafından yazılmış ve Harb Tarihi Başkanlığı yetkili komisyonunca da incelenmiştir.
BURHAN ERCAN
KORGENERAL
HARB TARİHİ BAŞKANI
******