Balıkçı Gemilerinin Dizaynı İçin Yeni Yollar

Yazar : Yük. Müh. Mesut Savcı
Yayın Tarihi : 1956
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 53
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Teknik Üniversitesi
Bahsi Geçen : İzzet Sedes

Balıkçı gemileri, balık avı aletlerinin en elverişli şekilde kullanılmasını ve tutulan balığın taşınmasını sağlayan vasıtalardır. Başka hiç bir gemi tipi bu gemilerde olduğu kadar bağlı bulunduğu iktisadi sahanın kazancına hassas olarak tesir edemez. Bunun için de bu gemilerin, bütün teknik problemleri mümkün olduğu kadar halledilmelidir. Hâlbuki balıkçıların muhafazakârlığı yüzünden bu tekneler, diğer tiplere nazaran çok az inkişaf etmiştir. Balıkçı gemisi inşaatçıları, umumiyetle asırlardan beri kullanılan tipleri, doğrudan doğruya veya bunları deniz tecrübelerine istinaden biraz tekâmül ettirerek, fakat gemi inşaatının ilim kısmı ile hiç meşgul olmadan gemi yaparlar. (Yalnız bunlardan tanınmış tersanelerin inşa ettiği büyük balıkçı gemileri istisna edilebilir.) Bu sebeple, bu sahada ilmi literatür azdır. Bunun için de bu tezdeki hedefimiz, balıkçı gemilerinin teknik problemlerini ilim yolu ile çözerek, dizaynı için lüzumlu değerlerin hesap yollarını vermektir. Bir balıkçı gemisinin teknik vasıflarını; ehemmiyetine göre, şöyle sıralayabiliriz. 1) - Denizcilik: Balıkçı gemileri ömrü denizlerde geçen ve her türlü hava şartlarına maruz gemilerdir. Bu sebepten, denizli havalar için kâfi muvazenete, sağlam tekneye, emniyetli ve arıza yapmayan makinaya ve sıhhi, rahat mürettebat yerlerine malik olmalıdır. Baş kıç vurma ve dalıp çıkma gibi hareketler, mümkün olduğu kadar az olmalı ve güverte kuru kalmalıdır. 2) - Uysallık: Denizli havalarda, mürettebatın çalışmasına mani olmayacak yumuşak yalpaya malik olmalıdır. 3) - Çekme kuvveti: Bu vasıf, yalnız sürütme ağ kullanan balıkçı gemilerinde, pervane çapını, kıçta çektiği suyu ve makina devir sayısını tayin ettirir. 4) - Mutedil süratle az sarfiyatı olmalıdır…
******