Bahaettin Rahmi Bediz

Türk fotoğraf sanatının öncülerinden Rahmizade Bahaettin varlıklı bir Giritli Türk ailesinin çocuğu olarak 19 Haziran 1875'de İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini memleketi Hanya'da yaptı. 1886'da mezun olduktan sonra Mekteb-i Sultani'ye girerek 1895'de de buradan mezuniyetini aldı. Ertesi yıl Girit'e döndü, ve 1910 yılına kadar Hanya'da önce kitapçılık ve kırtasiyecilik yaptı, sonra da fotoğrafçılığa başladı. 1910-1915 yılları arasında İzmir'de mesleğini sürdürdükten sonra İstanbul'a yerleşti ve Resneli Niyazi'ye olan hayranlığından dolayı ismini verdiği Resne Fotoğrafhanesini açtı. Türk fotoğrafçılık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Resne Fotoğrafhanesi, tarihi yarımada tarafında Babıali Caddesi, numara 15'de (daha sonra 59 numara) kuruldu ve Pera'daki fotoğrafçılarla bu adresten rekabet etti. Rahmizade Bahaeddin bu stüdyonun ardından Üsküdar ve Bahçekapı'da da birer şube açtı, kısa zamanda büyük üne kavuştu. Hem Resne Fotoğrafhanesi döneminde hem de öncesinde ve sonrasında, genç fotoğrafçılık ustalarının yetiştirilmesinde de büyük rol oynadı. Bahaeddin Bediz, 1935'de Ankara'ya taşınarak "Otopus" fotoğraf stüdyosunu açtı, 1937'de Türk Tarih Kurumu fotoğraf departmanının yöneticiliğine tayin edildi. Bahaettin Bediz 1951 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Fotoğraf ve Kartpostallarıyla Girit'ten İstanbul'a Bahaettin Rahmi Bediz Beyaz Atlı Fotoğrafçı 1875-1951 (Seyit Ali Ak -2004)

Oktay Aras Kitaplığındaki Bahaettin Rahmi Bediz kitapları (1)