Baha Arkan

Dr. Baha Arkan 1900 yılında İstanbul'da doğdu. 1918 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir dönem Üniversitede asistan olarak kaldı, daha sonra Bulanık Hükümet tabipliği ve Bitlis Memleket Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1929 - 1933 yılları arasında önce yılında Belçika'da Liège Üniversitesi Tıp Fakültesi Bavière Hastanesi'nde ve gene aynı yıl Léon Frédérique Fizyoloji Enstitüsü'nde, daha sonra Fransa'da Paris Tıp Fakültesi La Pitié Hastanesi Clinique Médicale'de ihtisasını tamamladı. Yurda döndükten sonra 1957 yılına kadar Ankara Erkek Teknik Öğretmen ve Hıfzısıhha Okulu'nda Okul Hijyeni öğretmeni olarak görev yaptı. Maarif Vekaletinde Maarif Sıhhat Dairesi Başkanı olarak çalıştı. Dr. Baha Arkan 1973 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Mesleki Sağlık Bilgisi Ders Kitabı: Meslek Hastalıkları (1948), Onikinci Milli Türk Tıp Kongresi: Okul Hijyeni (1952), İleri Memleketlerde Okul Hijyeni teşkilatı (1953), Okul Hijyeni ve Tebabeti (1954), Rapport sur le Groupe Itinérant d'Etudes les Services d'Hygiéne Scolaire au Danemark et aux Pays-Bas (1953), Les Problémes médicaux-sociaux de la Protection Maternelle et Infantile en Turquie (1957), Le Diabéte Sucré chez les Enfants d'Age Préscolaire et Scolaire (1956), Toplum Sağlığı: Kız Sanat Enstitüleri II. Sınıf (1973), Sağlık ve Hasta Bakımı: Kız Sanat Okulları 3. Sınıf (1975), Evde Hasta Bakımı: Kız Sanat Enstitüleri İkinci Sınıfı (1977)