Az Gelişmiş Ülkeler Sosyal ve Ekonomik Kalkınma

Yazar : Selahattin Birkan
Yayın Tarihi : 1960
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 158
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Hamle Matbaası

Az gelişmiş ülkelerin, sosyal ve ·ekonomik alanlarda başlıca sorumlarını ve bunların çözülmesini ele alan bu eserin, iki bölümü var. Birincisi Le Tiers Monde, Sous-développement et développement, (Az Gelişme ve Gelişme) adıyla değişik yazarlar tarafından kaleme alınan Fransızca kitabın, geniş özetlerini kapsamaktadır. İkinci bölüm ise, prodükdivite, istihsal metotları, sosyal güvenlik ve iş bulma hizmeti konularındaki, teknik bir kaç makaleden, meydana gelmiştir. Birinci bölüm, kolektif ve büyük bir eserin özeti olmak itibariyle, daha derli toplu bir bütünleşme bağı içindedir. Kitabı Türkçeleştirirken, yurdumuzu en çok ilgilendireceğini umduğum parçalar, düşünce ve sonuçlar üzerinde durmayı uygun buldum. Bu bölüm, tatbiki bilgilere de yer vermekle beraber, daha çok konunun bir çeşit nazariyatını yapmaktadır. Burada, tıpatıp bir çevirinin ilgiyi dağıtacağı, kaynaktan uzaklaştıracağını düşünerek, kestirme yoldan amaca varmaya çalıştım. Tatbikat değeri daha ağır basan, ikinci bölüm makalelerini ise, olduğu gibi Türkçeleştirmeye çabaladım. Tabii, kendi alanlarında sadece birer örnek vermekte olan ·bu teknik makaleler, renkli bir bütün olmaktan çok, yalnız konularının az gelişmiş ekonomilere ilişkin olmalarıyla bağlanmakta ve sosyal ilgi ve bilgilere daha çok bürünerek, karakterlerini çizmektedirler. Bu eseri meydana getiren konuların bir kısmını daha önce Çalışma Veka1eti ve Ticaretliler dergilerinde yayınlamış bulunuyorum. Az gelişmiş ülkeler konusunda, Batıda pek çok kitap basılırken, yurdumuzda aydınlanmağa o kadar muhtaç olduğumuz bir konuda, kitap halinde eserlere rastlamayışımız, bu işe girişmeye beni teşvik etti.
******