Aykut Kazancıgil

Profesör Dr. Aykut Kazancıgil 31 Ocak 1930 tarihinde İstanbul'da Taksim'de Kazancı yokuşundaki konaklarında doğdu. Babası Ord. Prof. Tevfik Remzi Kazancıgil'dir. 1948'de Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. II. Dünya Savaşı sonrasında Paris Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamladı. 1957'de Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniği'ne asistan olarak girdi. Sırasıyla uzman (1961), doçent (1967) ve profesör (1974) oldu. Üniversitede 40 yıl hizmetten sonra 1997'de emekliye ayrıldı. Öğrencilik, asistanlık ve uzmanlık süresinde yurt dışında eğitimini sürdürdü. Prof. Kazancıgil, bugüne kadar 84 kitaba, 320 yayına imza attı.

Bibliyografya

Obstetrik ve Jinekolojide Acil Sorunlar (Çev. Oktay Saydam ile -1981), Jinekolojik Patoloji Klinik ve Hormonal Bozukluklar (Çev. Serpil Bozkurt ile -1982), Bir Fikir Adamının Romanı (Mehmet Emin Erişirgil – Haz. Cem Alpar ile 1984), Anatomi Atlası 3 Cilt (Çev. 1986), Maçka Silahhanesi Hatıraları İstiklal Harbi Kahramanları (Cemal Karabekir – Haz. 1991), Nasıl Okudum (Tevfik Sağlam – Haz. Hüsrev Hatemi ile -1991), XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi (1991), Galatasaray Lisesi Mezunları 1871-1996 Yıllara-Sınıflara-Okul numaralarına ve Soyadlarına Göre (Tahsin Berküren ile -1997), A. Süheyl Ünver Bibliyografyası (Gülbün Mesara ve Ahmet Güner Sayar ile -1998), Altay Türklerinde Ölüm (Çev. 1999), Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji (1999), Çin Simgeleri Sözlüğü Çin Hayatı ve Düşüncesinde Gizli Simgeler (Çev. 2000), Atatürk ve Üniversite Reformu (Çev. Serpil Bozkurt ile -2000), Moğol İmparatorluğu Tarihi (Çev. Ayşe Bereket ile -2001), Türklerin ve Moğolların Eski Dini (Çev. 2002), Her Doğum Bir Mucizedir (Söyleşi: Figen Şakacı -2005), Sevakıb-ı Menakıb: Mevlana|dan Hatıralar (Süheyl Ünver – Haz. Gülbün Mesera ile -2006), Türklerin Tarihi: Pasifik|ten Akdeniz|e 2000 Yıl (Çev. 2007), Türk Süsleme Sanatçıları - Müzehhipler Cilt: I (Sühey Ünver, Haz. Gülbin Mesera ile -2007), Ziya Gökalp Darülfünun Tarihi (Mehmet Ali Ayni – Haz. 2007), İstibdat - Meşrutiyet - Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım (Cemi Topuzlu – Haz. Hüsrev Hatemi ile), Tıp Tarihi Araştırmaları 8 Cilt (Hüsrev Hatemi ile)