Aykut Herekman

Prof. Dr. Aykut Herekman 1937 yılında Eskişehir'de doğdu. 1944 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nde ilk orta ve lise eğitimini tamamladı. 1957 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra tekrar Eskişehir'e döndü. İktisadi-Ticari İlimler Akademisi'ne girdi ve 1962 yılında Akademi'den mezun oldu. 1965 yılında Akademi'ye asistan olarak giren Aykut Herekman 1967 yılında Brüksel'de Ortak Pazar ile ilgili doktora çalışmasını yaptı. Sonra sırasıyla doçent ve profesör unvanlarını aldı. Böylece bir ömrün 39 yılını Eskişehir'de hocalığa adamanın yanında dekanlık ve rektörlük görevlerini de yüklendi. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi'nden kendi isteği ile emekli olup İstanbul'a geldi ve Yeminli Mali Müşavirliğe başladı. Profesör Herekman halen Galatasaray Üniversitesinde "Vergi Hukuku' derslerini vermektedir.

Bibliyografya

Kamu Maliyesi - Devlet Maliyesi ve Finansman Teknikleri (1988)

Oktay Aras Kitaplığındaki Aykut Herekman kitapları (1)