Ayhan Arguner

Prof. Dr. Ayhan Arguner 1943 yılında İzmit'te doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1961 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi'ne girdi. 1967 yılında fakülteyi bitirdi ve aynı yıl Cerrahpaşa Nöropsikiyatri Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başladı. 1971 yılında "Bazı benzodiazepin derivelerinin insan uykusuna etkilerinin poligrafik metodla incelenmesi" adlı ve TÜBİTAK tarafından mali yönden desteklenen çalışması ile Nöropsikiyatri dalında uzman oldu. Daha sonra Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nde askerlik görevini tamamlayan Dr. Arguner yeniden kürsüdeki görevine başladı. 1974 yılında fakültenin tanıdığı imkânlarla Fransa'da Montpellier Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof. Passouant'ın yanında Nörofizyoloji ve özellikle uykunun poligrafik yönleri ile ilgili olarak bir yıl çalıştı. Bu süre içinde Elektroansefalografi dalında sertifika da alan Dr. Arguner yurda döndükten sonra çalışmalarını özellikle bu alanda sürdürüp "Epilepside zekâ düzeyi ile prognoz arasındaki ilişkiye poligrafik uyku-EEG'sinin katkısı" adlı tezi ile 1976 yılında Üniversite Doçenti oldu. Kendisi daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Kürsüsü'nde Epilepsi Polikliniği'ni, EEG ve Klinik ve Nörofizyoloji Departmanı'nı ve Poligrafik yöntemle yapılan uyku çalışmalarını uzun süre idare etti. 1988 yılında Profesör unvanını alan Arguner, 2004'te emekli oldu. 40'ı yabancı dil olmak üzere 150'den fazla bilimsel çalışması mevcuttur. Prof. Ayhan Arguner 6 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Türkiye Nöroloji Tarihçesi (Doç. Dr. Dursun Kırbaş - 2003)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ayhan Arguner kitapları (1)