Ayet ve Slogan Türkiye'de İslami Oluşumlar

Yazar : Ruşen Çakır
İsbn : 9757650439
Yayın Tarihi : Kasım, 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 302
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Metis Yayınları

Ben bir gazeteciyim. Ama "Ayet ve Slogan" son yll1arın popüler tanım-lamasıyla bir "gazeteci kitabı" değil. Çünkü daha önce bir gazete ya da der~ide çıkan yazıların, olduğu gibi (ya da ufak: tefek rötuşlarla) bir araya getirilmiş hali değil. Dolayısıyla hiçbir basın kuruluşunun koruyucu kal-kanına sahip değil. Sorumlulukları yalnızca yazarına (bana) ait. Bu kitabın hatasız ve eksiksiz olduğunu iddia edecek değilim. Ancak bütün bunlara rağmen yayınlanmalıydı, yayınlandı. Hatta geç bile kalındığı söylenebilir. Çünkü böyle bir çalışmanın mükemmel1iği yakalayabilmesi, koşul1ar ne olursa olsun imkânsız. Türkiye'de herhangi bir ideolojik kesimin birçok düzlemde, birçok boyutta ele alındığı çalışmalar yok denecek kadar az. Bazı katıksız anti-komünistlerin soğuk savaş ruh haliyle döktürdükleri dehşetengiz "komünist hareketler raporları" ile "içeriden" yazıldığı için tüm hayati noktalara eğilemeyen, yumurta küfelerinin hep sırtlarda hissedildiği "Sol Kendini Anlatıyor" gibi çalışmalar mevcut. 12 Eylül sonrası Türkiye Solu'nu anlayabilmekte önemli bir boşluğu doldurduğu kesin olan Rafet Ballı'nın "Sosyalist Sol Konuşuyor"u da yalnız ve yalnız bir gazeteci çalışması olmak çabasında. 12 Eylül'ün arifesinde Aydınlık gazetesinde yayınlanan "Bilinmeyen SOL" dizisi de esas olarak "doğru sosyalist tavır" adına, tasvip edilmeyen militan grupların, ev krokileri çizmeye varacak ölçüde bir yerlere ihbar edilmesiydi. . İslami kesim üzerine bazı akademik çalışmalar ve birkaç dar kapsamlı
******