Aydın Köksal

Prof. Dr. Aydın Köksal 4 Nisan 1940'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra, Fransa'da INSA de Lyon'dan Elektronik Y.Müh. diploması aldı (1964). Bilişimsel Dilbilim dalında Bilim Doktoru (1975), Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği dalında doçent (1980), Bilgisayar Yazılımı ana bilim dalında profesör oldu (1991). Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ni kurdu ve yönetti (1967-1980). Türkiye Bilişim Derneği'ni kurdu (1971) ve yönetti; Bilişim dergisini yayınladı; bilgisayar, bilgi işlem, yazılım, donanım, bilişim vb. Türkçe bilişim terimlerini geliştirdi (yaklaşık 2500 yeni sözcük). ÖSYM Bilgi İşlem Merkezi'nin kuruluşunu gerçekleştirdi (1976). HÜ Bilişim Enstitüsü'nün kurulmasını sağlayarak (1973), Bilgisayar Mühendisliği dalında Türkiye'nin ilk Doktora Programı'nı başlattı (1974). HÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü, yine bu alanda Türkiye'de açılan ilk bölüm olarak kurdu (1977); bu bölümün başkanlığını yaptı (1980-85). Bunların yanı sıra bilişim konusunda yurtiçi ve yurtdışında birçok kurulun üyeliklerinde bulundu. Aydın Köksal'ın bu çalışmaları kendisine birçok ödül ve onur üyeliği kazandırdı. 1985'ten beri, üniversiteden kendi isteğiyle ayrılarak kurduğu danışmanlık kurumu ile Türk ulusal yazılım endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 200'ü aşkın yayını bulunan Dr. Aydın Köksal iyi düzeyde İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilmekte Almanca ve İspanyolca teknik belgeler üzerinde de çalışma yapabilmektedir.

Bibliyografya

Yabancı Dille Öğretim: Türkiye|nin Büyük Yanılgısı (2006), Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce (Kolektif -1996), Yirmi Birinci Yüzyılın Eşiğinde Türkiye|de Yazılım Endüstrisi (Kolektif -1991), Yazılım: Doğmakta Olan Bir Endüstri (Kolektif -1991), Ana Yazım Kılavuzu (Kolektif -1987), Bilgisayara Giriş, Lise Öğrencileri için Notlar (1982), Bilişim Terimleri Sözlüğü (1981), Dil ile Ekin (1980), Bilgi Erişim Sorunu ve Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi Tasarım ve Gerçekleştirimi, Doçentlik Tezi (1979), Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu (1978), A First Approach to a Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish (1975), Bilgisayarların Getirdiği Olanaklar, Kullanım Alanları ve Türkiye'deki Durum (1971), Programlama, UNIVAC 1005 (1967)