Aydemir Balkan

Yazar, diplomat, yüksek mühendis mimar Aydemir Balkan 1926 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Mimarlık ve İnşaat Fakültesinde 2 yıl asistanlık yaptıktan sonra Fransa'ya gitti, burada Şehir Bölge Planlama, İsviçre'de de Uluslararası İlişkiler eğitimi gördü. Fransa'dan Cumhuriyet ve Akis dergisine sürekli yazılar yazan Aydemir Balkan, 27 Mayıs 1960'da bir süre devrim yönetiminin danışmanlığını yaptı. Daha sonra Paris Büyükelçiliğine Basın Müşaviri tayin edildi. 1964'de Birleşmiş Milletlerin UNESCO teşkilatına giren Aydemir Balkan bilim sektörüne Asya ve Uzakdoğu başkanı oldu. Görevi gereği Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında 20 kadar gelişme yolundaki ülke için proje hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan Balkan, Paris Elçiliğindeki Basın Müşavirliğinin ardından UNESCO'da 24 sene geçirdi. Aydemir Balkan 19 Ocak 2017 tarihinde Fransa'da vefat etti.

Bibliyografya

Akşam Nöbeti (2003), Mavi Yıllar (2007), Kavak Yelleri (2009)