Ayasofya Müzesi Yıllığı No.1

Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 44
Ölçü : 16,5 x 23 cm
Yayınevi : Ayasofya Müzesi Yayınları

Ayasofya Müzesinin 1957 - 1958 çalışmalarına ait bir yıllık ilk defa neşredilmektedir. Bu suretle hem müzeyi daha iyi tanıtmak ve hem de faaliyetlerimizin neticelerini yaymak imkânını bulduğumuzdan dolayı büyük bir haz duymaktayız. Bu münasebetle Müze Müdürünün bütün arkeolojik tetkik gezilerine iştirak etmiş ve lazım gelen planlan yapmak lütfunda bulunmuş olan Y. Mimar Bülent İmre'ye, Şinasi Başeğmez'e ve İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Doçenti Dr. Aşkıdil Akarca'ya Müdürlüğümüz müteşekkirdir. Ayasofya Müzesi Müdürü Feridun Dirimtekin
******