Ayasofya 3

Yazar : Semavi Eyice
Yayın Tarihi : 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 60
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Yky

TÜRK DÖNEMİNDE AYASOFYA 29 Mayıs 1453 Salı günü Sultan II. Mehmed, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a giriyor ve muzaffer ordusunun başında, şehrin ana caddesi olan Mese'yi boydan boya geçerek, Türk vekayiname yazarı Tacizade Cafer Çelebi ile Tursun (Tur-ı Sina) Bey'den öğrenildiğine göre doğru Ayasofya kilisesine geliyordu. Bu büyük mabed o sırada çok bakımsız ve harap bir halde bulunuyordu. Genç Padişah, binanın alt katını dolaştıktan sonra yukarı katına, galeriye, hatta kubbeye çıkmış ve bina ile etrafının haraplığı karşısında: Perde-dari mi-küned der tak-ı kisra ankebut Bum nevbet mi-zened der kal'a-i Efrasiyab Örümcek Kisra'nın takında perdedarlık yapıyor Baykuş Efrasiyap'ın kalesinde nevbet vuruyor anlamına gelen farsça meşhur beyti söylemiş olduğunu, o sırada yanında bulunan Tursun Bey yazmaktadır. Feth olunan Hıristiyan şehir ve kasabalarında, oradaki en büyük kilisenin camiye çevrilmesi prensibine uyularak, Ayasofya'nın da Fatih Sultan Mehmed vakfı olarak cami yapılması için gerekli değişikliklere derhal başlanmış ve üç gün sonra 1 Haziran günü, ilk Cuma Namazı, İmamlık görevini yapan Akşemsüddin'in idaresinde kılınmış, ilk hutbe Fatih adına okunmuştur. Bu andan itibaren de Ayasofya'nın Türk dönemi başlamış ve bundan sonra bir taraftan onu ayakta tutacak tedbirler alınırken, bir taraftan da onun bir Türk ibadet yeri görevini yapmasını sağlayacak eklerin yapımına da peyderpey girişilmiştir.
******