Avrupa Yol Ayrımında Türkiye

Yazar : Cengiz Aktar
İsbn : 9754709122
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 228
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları

Bu coğrafya, son üç yüzyıldır, yüzyıl sonlarını derin siyasal ve toplumsal çalkantılarla yaşadı, yaşamaya devam ediyor: XVII. yüzyılın sonunda Rönesans'ı ıskalamış Osmanlı'nın askeri üstünlüğünün sonunu simgeleyen II. Viyana Kuşatması fiyaskosu; XVIII. yüzyılın sonunda, düşe kalka ve zar zor zaptedilen bir imparatorluğun ayakta kalabilmesinin ancak ciddi bir reformist anlayışla gerçekleşebileceği teşhisinin konması ve Batılılaştırmanın başlaması; XIX. yüzyılın sonunda, yine Rönesans'tan bu yana filizlenen, yeşeren ve kök salan Ulus-Devlet'in önü alınmaz yükselişi karşısında, Avrupa'nın geleneksel imparatorlukları Avusturya-Macaristan ile Osmanlı'nın yıkılmaları ve yerlerini, Türkiye de dahil olmak üzere, modern Ulus-Devletlere bırakmaları; XX. yüzyılın sonu ise, bu yüzyıl boyunca uygulanan çağdaşlaşma projesinin iflası karşısında, Türkiye'nin şu anda önünde bulunduğu yol ayrımı. XVII. yüzyılın sonundaki hezimet haleti ruhiyesi, XVIII yüzyıl boyu atalet ve durağanlığa yol açmıştı. Buna karşılık, XVIII. ve XIX. yüzyıl sonları, sevap ve günahlarıyla, sorunlar karşısında çareler aramaya yönelik yapıcı siyasetlerin üretildiği tarih dilimleri olarak ortaya çıktılar. XX. yüzyılın sonu ise, bugün alınacak kararlar sonucu bu coğrafyanın ya kendi haline terk edileceği ya da çağdaşlığa taşınacağı tarih dilimi olacak. Türkiye'nin önündeki seçenek, ülkeyi XXI. yüzyılda, Osmanlı'nın XVIII. yüzyılına benzer bir durağanlığa sevk edecek bir maceraya sürüklenmek ile aynı yüzyılın sonunda başlayan değişim sürecinin son merhalesi olan Avrupa Birliği ile bütünleşmek arasında ilginçtir ki statükocular ile değişim yanlıları arasında günümüzde yaşanan şiddetli kutuplaşma, durağan ve atıl XVIII. yüzyıl sonunda aydın bir despot olan Sultan III. Selim ve yandaşlarıyla, onların reformist girişimlerine karşı kazan kaldıran Kabakçı Mustafa benzeri mürteci ve statükocular arasındaki kutuplaşmayı anımsatmakta...
******