Avrupa Uygarlık Tarihi

Yazar : Claude delmas
Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

Yerleşmiş bir kanıya göre, Avrupa uygarlığı Yunanlılardan, Romalılardan ve Yahudilerden mirastır. Gerçi, bir kanıt değeri taşıyan ruhsal yakınlıkların varlığını bilmezlikten gelmek, saçma olur. Ama bu tanımlama, gene de yetersizdir; çünkü sadece uygarlığı salt tinsel değerlerle bir tutmakla kalmaz, ayni zamanda da Avrupa uygarlığının, bu üç halkın etik çerçevesi içinde geliştiğini belirtmeye kalkışır ve Avrupa'yı sadece bir düşünceden ibaret bırakır· Gerçi ilkçağdan gelme etkilerin değerini tümüyle bir yana bırakması söz konusu olamaz ama salt onlara bağlı kalmak da sorunun çeşitli temel yönlerini savsamakla bir, tutulabilecek bir davranış sayılır: bu temel yönler, Ortaçağın büyük serüvenleri, XVI. yüzyılda teknik ve içsel alanlarda oluşmuş pek büyük değişiklikleri modern çağı hazırlayan devrimleri kentsoyluluk ile orta sınıfların oynadığı rol, endüstri proletaryasının yaratılışı v.b. gibi şeylerdir. Daha başlangıç noktasından ortaya atılması gereken başka bir sorun da şudur: Avrupa uygarlığı, başlangıcından, hangi tarihsel çerçeve içerisinde, başka bir deyişle hangi süreklilik ve hangi kesintilere göre gelişmiştir? Bu sorun bize, çok önemli görülmektedir çünkü Avrupa'nın siyasal yönden birleştirilmesi, uzun süre bir ütopya sayıldıktan sonra, şimdi Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Euratom, Ortak Pazar v.b. ile uygulama alanında harcanmış çabaların bir sonuçlanması olabilecek niteliktedir. Uzun süreden beri Avrupalılar, Avrupa'yı arıyorlardı. Avrupalılar, yani özellikle seçkin katmanlar. Oysaki birkaç yıldan beridir, oluşum halindeki Avrupa'nın temel kuruluşları konusunda çıkan siyasal anlaşmazlıklar, sonra da, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği ve Ortak Pazarı ile Avrupa gerçeklerinin yığınların günlük uğraşılarına kadar sokulması, sadece felsefi kavramlar ve siyasal seçim hakları alanında kalmayan bir "Avrupa bilinci" doğurmuştur. Bu bilinçlenme, hangi uygarlık akımına girecektir?
******