Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci

Yazar : Cengiz Aktar
İsbn : 9789750500398
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 212
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları

Bugün Avrupa Birliği dördüncü ve en kapsamlı genişleme sürecini yaşıyor. 70'ler, ardından 80'ler ve 90'lardaki genişleme dalgalarıyla kıyaslandığında içinde bulunulan süreç, 1945'ten bu yana bölünmüş Avrupa'yı Soğuk Savaş sonrasında tekrardan birleştirme amacını ve bu sayede de, yeni bir güç olarak dünya sahnesine çıkacak Büyük Avrupa'yı (Grande Europe) yaratma amacını taşıyor. Böyle bir Avrupa'yı var edecek dinamikler üye ve aday ülkelerden çıkacak. Onların kurumları, pratikleri ve değerleri üzerine inşa edilecek. Genişleme süreci, bu bağlamda üyelerle adayların arasında oluşacak sinerjinin adı. Bu sinerji adayları dönüştürmekle kalmayacak, üyeleri de içine alacak. Genişleme ile derinleşme süreçleri bu anlamda birbirleriyle etkileşim içerisinde. Üyelerle adaylar arasındaki sinerji hazmetmesini hazırlamalı, kolaylaştırmalı. Dünya gücü Avrupa iddiası (defi) burada yatıyor. Otuza yakın üyesi olacak 21. Yüzyıl Avrupası'nın mühendisliğini bugünden yapmak, kurumları ve işleyiş mekanizmalarını bugünden hazırlamak gerekiyor. 2002 Mart'ında toplanan Avrupa Konvansiyonu ve ardından gerçekleştirilecek olan Hükümetlerarası Konferans (HAK) işte bu amaçla düşünüldü. Elinizdeki kitap 2000-2001 ders yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrencilerimin "Avrupa'nın Genişlemesi Süreci" semineri yıl içi ödevlerinden derlendi. İçinde bulunulan genişleme süreci yukarıda belirttiğim gibi, sui generis, kendine münhasır bir süreç. Daha önceki genişleme dalgalarının felsefe ve pratikleri bu sürece bire bir uymuyor. Bu anlamda sürecin bütün aktörleri, AB kurumları olsun, aday ülke bürokratları ve çıkar grupları olsun, öğretim ve sürekli öğretim kurumları olsun biraz el yordamıyla yol alıyoruz. Üye ve aday ülkeler üniversitelerinde oturmuş bir "Genişleme" konsensüsü daha yok. Kitapçık bu çerçevede ele alınmalı ve amacımın yavaş yavaş dolacak bir boşluğun ilk temel taşı olması gözden kaçırılmamalı. Kitabın eki "Strateji Belgesi ve Aday Ülkelerden Her Birinin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Avrupa Komisyonu Raporu" adlı çalışma.
******