Avrasya Megapolü İstanbul

Yazar : Mimar Semih Eryıldız
İsbn : 9751712890
Yayın Tarihi : 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 218
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

İstanbul, dünyanın ilk metropolü olarak ikibin yıldan fazla süredir bölgesini etkilemektedir. Gelişmeler bu kez İstanbul'u, bir mega bölge olarak oluşan Avrasya'da merkez megapolü görevine hazırlamaktadır. İstanbul'un bu yeni görevlerini, . tarihsel-kültürel, ticari köklerini araştırmadan, . kuramsal -çözümler ve - önlem önerileri, olmadan yapmaya başlaması; bu gelişmelerin farkına varılamaması yanında, inanılmaz büyüklüklerde kargaşa ve çözümsüzlük üretebilir. Bu düşüncelerle hazırlanan çalışmamız aşağıdaki ana başlıklara bölünmüştür: 1) Bölge, gelişme ve mekân ilişkisine kuramsal bakış, 2) Avrasya bölgesi kavramının projelenmesi, 3) Ulusal, bölgesel, fiziki planlama anlayışlarının irdelenmesi, 4) "Yerel yönetimlerin yeniden yapılanması" kavramının özellikle bölge ve metropol ilişkileri ışığında yeniden irdelenmesi çalışmanın kuramsal örgüsünü oluşturur. Bu düşünsel çerçeve içinde yaralan geliştirme önerileri ise üç kolda derlenmiştir. 5) Türk hukukunda "imarcı" kavramının geliştirilmesi, 6) Sarayların İstanbul ve bölgeye kazandırılması için örgütlenme, 7) İstanbul eski merkezinin yeniden işlevlenmesi, önerileri, düşünsel örgünün örneklerle tanıtımını amaçlamaktadır. Bu başlıklar; çalışmaları görsel olarak destekleyip renklendireceği düşünülen, bazı resim, tespit ve önerilerle desteklenmiştir.
******