Avni Arbaş

Yazar : Ferit Edgü
İsbn : 9754583161
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 277
Ölçü : 23,5 x 29 cm
Yayınevi : T. İş Bankası
Bahsi Geçen : Avni Arbaş

Bu kitabın resimlerine bakacak ama aynı zamanda yazılı bölümleri de okumak zahmetine katlanacak okuyucu hemen fark edecektir: Avni'nin resimlerinde özyaşam öyküsü yok. Yakın çevresinden birçok portre var. Ama bunların hiçbirinde o kişinin öyküsünü okumuyoruz, sanatçı ile doğrudan ya da dolayı i ilişkisiyle ilgili bir bilgi de edinmiyoruz. Bu nedenle, metni kaleme alırken de, sanatçının yaşamından çok az söz ettim. Yaşamının, yapıtının açıklanmasına önemli bir katkıda bulunmayacağını düşündüğüm için. Bunu söylerken, sanat yapıtını onu yaratan kişiden soyutlayarak ele almanın en doğru yol olduğuna inananlara katılmış değilim. Yalnızca, her kuralın, her sanatçıya uygulanamayacağını düşünüyorum... Yaşamının her karesi yapıtıyla iç-içe olan sanatçılar vardır. Onların yapıtlarını yaşamlarından soyutlayarak yorumlamanın olanağı yoktur. Çoğu kez, yapıtları, günlük yaşamlarına (hatta kimi kez gece yaşamlarına da), cinsel yaşam/arına, inançlarına, dünya görüşlerine gönderide bulunur. Örneğin, bu kitapta adı çokça geçen Nazım Hikmet'in şiirlerini okuduğumuzda, onun yaşam çizgisini handiyse adım adım izleriz. İnancı, mahpusane yaşamı, aşkları,"'dostlukları, yolculukları... Andre Gide'in ya da Sait Faik'in, yapıtıyla yaşamını birbirinden ayırmak olası mıdır? Peki söz konusu ressamlar olduğunda? Ressamına bakar, diyeceğim. Örneğin, Picasso'nun resimleriyle yaşamöyküsü şaşılası bir biçimde örtüşür. Öylesine ki, onun resimlerinden yola çıkarak, "Picasso'nun Resimli Yaşamöyküsü" başlığıyla bir kitap yazılabilir. (Belki yazılmıştır da.) Aşkları, aile yaşamı, çocukları, politik serüveni, dostlukları, hatta düşmanlıkları, kolaylıkla bu "resimli roman!" oluşturabilir. Avni'nin resimleri, böylesi bir sanat çizgisinin içinde değildir.
******