Atom Enerjisi Komisyonunun III, IV ve V. Plan Dönemlerindeki Faaliyet ve Yatırımları İçin Makroplan

Yazar : Pr. Nejat Aybers, Pr. S. kakaç, Pr. Ahmed Yüksel Özemre
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 92
Ölçü : 20,5 x 28,5 cm
Yayınevi : Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Nükleer enerjinin çeşitli tezahürlerinin incelenmesi, uygulanması ve bunlardan pratik faydalar sağlanması milletlerin kültürel, sosyal ve ekonomik yaşantılarında önemi günden güne artan bir rol oynamaktadır. Türkiye'mizde bu alandaki çabaları belirli ilkeler muvacehesinde yurdun ali menfaatlerine tevcih etmek üzere Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu bünyesi içinde bir yıldan uzun bir zamandır sürdürülmekte olan çalışmalar tamamlanmış; Komisyon tarafından uzun vadeli bir makroplan taslağı hazırlamakla görevlendirilmiş olan kıymetli mesai arkadaşlarım Prof. Nejat AYBERS, Prof. Dr. Sadık KAKAÇ ve Prof. Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE'den müteşekkil bir alt-komisyonun raporu müzakerelerden sonra burada sunulduğu şekliyle benimsenerek Atom Enerjisi Komisyonunun resmi görüşü olarak oybirliğiyle karar altına alınmıştır. Bu uzun vadeli makroplanın tatbikatının yurdun bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanmasında ışık tutucu müsmir bir rol oynamasını candan temenni ederim. İlyas KARAÖZ Devlet Bakanı ve Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı
******