Atmeydanı'nda Ölüm 17. Yüzyıl İstanbul'unda Toplumsal Cinsiyet, Hoşgörü ve İhtida

Yazar : Marc David Baer
İsbn : 9786055250959
Yayın Tarihi : Mayıs, 2016
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 180
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Koç Üniversitesi Yayınları

Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisini kınamak için yaptığı bir açıklamada, “Bu, bizim bildiğimiz Süleyman değil,” demişti. Osmanlı saray hayatının cinsellik ve şiddetle tasvir edilmesine karşı çıkarak, “Biz öyle bir Kanuni tanımadık. Onun ömrünün otuz yılı haremde değil, at sırtında geçti,” diye eklemişti. Dizide, sultanın vaktinin çoğunu yatakta geçirmesi, ayrıca Hıristiyanların, özellikle de Hürrem Sultan ve İbrahim Paşa gibi önde gelen şahısların imparatorluk hizmeti için köleleştirilmesi vahşetinin açıkça anlatılması AKP milletvekili Oktay Saral gibi bazı Erdoğan taraftarlarını da kızdırdı. Saral, geçmişi “yanlış yorumladığı” için diziyi yasaklatacağını söyleyerek yapımcıları tehdit etti. Bir başka AKP milletvekili de 16. yüzyılın Osmanlı hükümdarının aile hayatına uyumlu görüntüsünün korunması için bir yasa teklifi verdi. Şanlı Osmanlı tarihinin efsanelere hiç de uymayacak şekilde yansıtılmasını bir tehdit olarak gören bu düşünce, Türkiye’deki siyasetçilerin tıpkı dünyanın her yerindeki siyasetçiler gibi, tarihi nasıl kendi inanışlarını ve kendilerine ilişkin tanımları doğrulamak için bir araç haline getirdiklerini gösteriyor. Geçmişle ilgili geleneklere uymayan ve övücü olmayan görüşleri sansürleme girişimleri akıllara bazı sorular getiriyor: Osmanlı tarihini anlamanın en iyi yolu nedir? Tarihi yorumlama vasfına en çok kim sahiptir?
Milliyetçi efsanelerin ve oryantalist karikatürlerin ötesine geçmek için mücadele veren bir tarihçi olarak, yirmi yıl boyunca arşivlerdeki ve İstanbul kütüphanelerindeki Arapça ve Osmanlıca orijinal belgeleri ve el yazmalarını analiz ederek Osmanlı tarihini keşfe çıktım...
******