Ateizm Aynasında Tevfik Fikret

Yazar : Prof. Mehmed Ali Ayni
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 91
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Yeni Çizgi
Bahsi Geçen : M. Tevfik Fikret

İslam-Türk kültürü, tarihin derinliklerine kadar uzanan bir zenginliğe sahiptir. Geçmişin kültür mirası, çoğu zaman canlılığı ile günümüze intikal etmiş iken, bir kısmı zamanın akışı ile gözden silinmiştir. Geçmişten alınan mana zenginliği, ihmale uğratılırsa, gelecek fakir ve yoz kalır. Tarihin tekerrür çizgisi iyi farkedilebilirse, olumsuzluklar ve kötülüklerin yıkıldığı her güzellik ve olgunluğun devam ettiği görülür. Kısaca, tarihten ders alınırsa, geçmişin acıları tekrarlanmaz. Mehmet Ali Ayni'nin yayına hazırladığımız bu kitabında, geçmişin ilginç bir olay sahnelenmektedir. Bir taraftan "kâinatı kör bir tesadüfün yarattığı"nı ileri süren, Allah'ı inkâr eden Tevfik Fikret, öbür taraftan buna akl-ı selim ve ilim yolu ile karşı çıkıp, cevap veren Mehmet Ali Aynı. Kültür tarihimizin bu iki önemli siması, bu eserin muhtevası boyunca teizm-ateizm tartışmasına medar olmuş bulunmaktadır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ateizm yine varlığını sürdürmekte, bu görüşe teist görüş karşı çıkmakta ve aralarında tartışma yine devam etmektedir. Tartışmanın genel çizgileri eskiden ne ise, şimdi de hemen hemen odur. Bundan seksen beş sene önce yapılan bu tartışma, işte bu yönü ile günümüz "bunalım insanı"na yararlı olacaktır. Kültür tarihimizdeki bu tür ilginç tartışmalar, hiç şüphesiz şimdi ve gelecekte yapılacaklara, belli bir bakış açısı sağlayacak onları yönlendirecek, çok boyutlu bir kapasiteyi muhtevasında taşımaktadır. Kültür fakirliğinin ivme kazandığı bu dönemde, sadeleştirmesini yaparak yayına hazırladığımız bu kitap, öyle sanıyoruz ki, bahsi geçen konuda bir açığı kapatma fonksiyonunu icra edecektir. Yaptığımız bu sadeleştirme çalışmasında, beşeriyet icabı meydana gelmiş hataların, okuyucular tarafından eleştirilmesi bizleri memnun edecektir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki M. Tevfik Fikret Kitapları (59)