Atatürk'ün Sosyal Görüşleri

Yazar : Çetin Altan
İsbn : 9751014328
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 111
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi

BUGÜN Türkiye'de herkes kendi çıkarına uygun kapıdan aynı parolayı verip geçiyor: ATATÜRK. Devlet düzenini sömürmek için klikleşmiş hatta çeteleşmiş siyasi guruplar: - ATATÜRK, diyorlar. iktisadi rezaletlerin göbek taşında göbek atanlar haykırıyorlar: -ATATÜRK. Partizanına kaymakam dövdüren cehennemlik bir adam kürsüden: - ATATÜRK, diye bağırıyor. ATATÜRK diye diye, halkın nafakasına sömürücü hortumlar uzatılıyor, ATATÜRK diye diye, ağalar saltanatının duvarları yükseltiliyor. Ve ATATÜRK diye diye, ATATÜRK'e ihanet ediliyor. ATATÜRK'ün birleşmiş bir kütlenin şahlanışı olarak kurduğu Cumhuriyet, bugün susuz kalmış bir tarla çatlaklığı içindedir. Her çatlaktan Atatürk devrimleri derinlere doğru sızıp kaybolmakta. Tarih sayfalarından onun seslenişine kulak verdiğimiz zaman büyük ikazlar duyuyoruz: "- Efendiler, hakikaten Türk tarihi tetkik olunursa bütün yıkılış ve çöküş sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka birşey olmadığı anlaşılır. Efendiler, tarihimizi dolduran bunca başarılar, zaferler veyahut mağlubiyetler, çöküntüler ve felaketler: Bunların hepsi, vukua geldikleri devirlerdeki iktisadi durumumuzla sıkı sıkıya bağlı ve ilgilidir."
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Çetin Altan Kitapları (54)