Atatürk'ün Anıları

Yazar : Derleyen: Sevgi Karataş Emre
İsbn : 9786056861482
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 231
Ölçü : 13 x 20 cm

11 Mart 1926 günü Hâkimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetelerinin ilk sayfalarında “Gazi Paşa’mızın Hatırat Sahifeleri” manşeti altında “İnkılâbın herkesçe meçhul köşelerini bu kıymetli hatırat tenvir edecektir,” yazısıyla okuyucuya duyurulan, Atatürk’ün anıları 12 Mart 1926 gününden itibaren okuyucuya sunulmaya başlandı.
Mustafa Kemal’in henüz “Atatürk” soyadını almadığı günlerde yayınlanmaya başlayan bu anıları, genel olarak özel yaşam dışında siyasi konuları içermekteydi. Çünkü anıların ilk sayfası Büyük Gazi’nin I. Dünya Savaşı hakkındaki görüşleriyle başlıyor ve I. Dünya Savaşı dönemini ve bu dönemin perde arkası sayılabilecek Mustafa Kemal’in bizzat katıldığı Osmanlı Veliahdı Vahdettin’in Almanya seyahatini içeriyordu.
Şüphesiz dönemin I. Dünya Savaşı’na denk gelmesi ve M. Kemal’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olması bu yazı dizisini gerek ülkemiz gerekse konuyla ilgili diğer ülkeler için son derece önemli kılmaktaydı. Zaten anıların yayınlanmasıyla birlikte Büyük Gazi’nin Alman devlet adamlarıyla ilgili anıları Almanlar tarafından tepkiyle karşılanmış, yazı dizisini hazırlayan Gazeteci Falih Rıfkı Atay’ın ifadesine göre anılara 12 Nisan 1926 günü son verilmiş; ancak gazetelerde yayınlanan bu kısımlar da önemli tarihi belge niteliğini her zaman korumuştur...

******