Atatürk

Yazar : Salih Omurtak, Hasan Ali Yücel, ...
Yayın Tarihi : 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 308
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Bakanlığı

Bir milletin kültürü geçmişinden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin tümü ve zaman içinde kendisine has, duyuş, düşünüş, ifade ediş tarzı ile ortaya çıkmaktadır. Dünya milletlerinin, çeşitli kültürleri vardır. Bunlar arasında Türk milletinin kendine özgü, köklü ve zengin milli kültürü büyük önem taşır. Bu kültür, Türklüğün doğuşu ile başlamış, zamanla gelişerek, binlerce yıl, Türk toplumlarını "millet'" olarak ayakta tutmuş, onlara "Türklük" damgasını vurmuştur. Türk kültürünü meydana getiren bütün değerleri araştırmak, tanıtmak, bunları daha verimli ve yaratıcı unsurlar olarak geliştirmek milli vazifelerimizdendir. Bin Temel Eser yayımı bu amaçla başlamış, sayılan arasına, milli kültür ve sanat eserlerimizle birlikte, tanınmış diğer ilim, fikir ve sanat eserlerinin tercümelerini de almıştır. Bin Temel Eser serisinde yayımlanan kitapların, Türk gençliğinin ve vatandaşlarımızın geniş ve ileri bir dünya görüşüne sahip, geçmişine bağlı tarihi ile gurur duyan ve geleceğe ümitle bakan vatansever, bilgili kişiler olarak yetişmelerinde faydalı olacağına inanıyorum. Prof. Dr. Orhan OĞUZ Milli Eğitim Bakanı
******Sadettin Kılıç...

Oktay Aras Kitaplığındaki Sadettin Kılıç..., Hasan Ali Yücel Kitapları (46)