Atatürk ve İktisadi Kalkınma - Türk Ticaret ve Sanayi Tarhi'nde Atatürk Dönemi

Yazar : Atilla Oral
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 221
Ölçü : 29 x 24 cm
Yayınevi : Jotun

"Atatürk ve İktisadi Kalkınma" başlıklı bu çalışma "Atatürk Dönemi" diye adlandırdığımız (1923-1938) yılları arasında meydana gelen iktisadi gelişmelerin küçük bir özetini sunmaktadır. Türk Ticaret ve Sanayi Tarihi'nde en önemli iktisadi başarıların kazanıldığı bu dönem, aynı zamanda modern Türkiye'nin sağlam temellerinin atıldığı bir süreçtir. Sekiz bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümü, Türk halkının Ticaret ve Sanayi hayatının dışında kaldığı, Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemine aittir. İkinci bölümde; Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde kenetlenen Türk halkının verdiği bağımsızlık savaşı ve kazanılan Büyük Zafer özetlenmiştir. Yine bu bölümde savaştan yeni çıkan Türkiye'nin izleyeceği iktisadi kalkınma politikası ile ilgili düşünceler ve Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde yapmış olduğu açış konuşmasının tam metni yer almaktadır. Üçüncü bölümde ı. Beş yıllık Sanayi Planı ve bu planın hayata geçirilmesini sağlayan Sümerbank'ın kuruluşu üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde ise Atatürk'ün Türk halkına örnek olmak amacıyla yapmış olduğu uygulamalardan örnekler verilmiştir. Atatürk döneminde Türkiye'de var olan özel sektör yatırımları, iktisadi devlet teşekkülleri ve yabancı sermaye yatırımlarına da yine bu bölümde yer verilmiştir. Beşinci bölüm; Atatürk'ün İktisadi Kalkınma ile ilgili (1923- 1 938) yıllarındaki söylev ve demeçlerine ayrılmıştır. Altıncı bölüm; Atatürk'ten hatıraların yer aldığı, fabrika ziyaretleri ve yurt gezilerinde yapmış olduğu, iktisadi konulardaki açıklamalarına ayrılmıştır. Yedinci bölümde, Atatürk'ün iktisadi düşüncesinin hayata geçirilişi sırasında yapılan yanlışlar ve Atatürk'ün aramızdan ayrılışından sonraki hükümetlerin izledikleri ekonomik politikalardaki yanlışlıklar üzerinde durulmaktadır…
******