Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası Cilt 2

Yazar : Muzaffer Gökman
Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 656
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi

Atatürk'ün ölümünün 25'nci yıldönümü olan 1963 'te Milli Eğitim Bakanlığı yayını olarak, elinizdeki kitabın ilk baskısı (Bib. No. 3857) 2175 bibliyografik künye ile yayınlanmıştı. İkinci baskısı 1968'de yapıldı (Bib. No. 5855), geçen beş yıl içinde çıkan kitaplar, bir yandan da ilk basıma girmemiş eski yayınlarla bu sayı 3994'e yükseldi. Yine bir beş yıl geçti... Her geçen gün O büyük insanı, tanıtmaya çalışan, Kurtuluş Savaşı'nın nedenlerini, oluşunu, sonucunu, Cumhuriyet Türkiye'sini, devrimlerini, kısaca; bir milletin yeniden doğuşunu... dile getiren yurtta ve dış dünyada birçok yayın yapıldı. Ayrıca, evvelce göremediklerimizden bir kısmını görmek veya bilgi, edinmek imkânını da bulduk. Evvelce de işaret ettiğimiz gibi bir "Atatürk Edebiyatı" Çığ gibi büyüdü yurdumuzda... Elinizde tuttuğunuz ek basının zenginleşmesinde; Cumhuriyetimizin 50. Yılı dolayısıyla konumuza giren resmi ve özel yayınlar olduğu gibi, meslektaşım Mr. Abraham Bodurgil'in, başlangıçta Atatürk'ün 30. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 45. yıldönümü dolayısıyla, 1968 sonbaharında Washington'da Library of Congress'deki bir sergi için derlenmiş olan rehberinin (Bib. No. 5853.2), genişletilmiş haliyle Cumhuriyetimizin 50. Yıldönümünde yayınlanmış olmasının büyük katkısı oldu. 1968'de yayınlanan genişletilmiş ikinci baskısının, bu ek basımında, bir tür ikinci cildi olan bu kitapta; evvelce olduğu gibi çeşitli dillerde lehimizde veya aleyhimizde olduğuna bakılmayarak (3465) bibliyografik künye yer almaktadır. Birinci ciltte yer alıp ta, yeniden veya eklemeli olarak yayınlananların ilk bibliyografik künyedeki sıra numaraları ek basıda işaretlenmiştir. Kimi kitapların karmakarışık konuları dolayısıyla yüzde yüz kesin bir sınıflandırma yapılamamakta oluşu, bibliyografyamızın 50. Yıl için hazırlanıp, bilahare büyük bir mutlulukla 50. Yılda yayınlananları da kapsaması dolayısıyla, elinizdeki baskı ile ilki arasında sınıflandırmada küçük bir değişiklik yapılmıştır…
******