Atatürk Olmasaydı

Yazar : Vedat Nedim Tör
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 16
Ölçü : 12 x 20 cm
Yayınevi : Yapı Kredi Bankası

UNESCO'nun Paris'teki Genel Merkezi Atatürk'ün 100. doğum yılı olan 1981 yılını dünya ölçüsünde kutlama kararını aldı. Karar şöyle: UNESCO Genel Konferansı, uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşakla r için örnek olacakları inancı ile Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. Yıldönümünün 1981 yılında anılacağını hatırlayarak, UNESCO'nun ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir reformcu olduğunu göz önünde tutarak, Özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı en önce açılan savaşların ilk liderlerinden biri olduğunu kabul ederek, Dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması için çalışmalarının' olağanüstü bir örnek olduğunu v e tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din veya ırk ayırımı gözetmeden bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına olan inancını hatırlayarak, 1. Eylemlerini her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygı yönünde yapılmış olan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün, kişiliğini ve eserinin çeşitli yönlerini ortaya çıkarmak üzere düşünsel ve teknik alanda 1980 yılında yapılacak sempozyum hazırlıkları için Türk Hükümeti ile UNESCO'nun işbirliği yapmasına, 2. Bu kararın yerine getirilebilmesi için gerekli adımların atılması hususunda genel direktöre yetki verilmesine karar verildi. Bu haberi gazetelerde okuduğum zaman, gözlerim yaşardı. Hem sevindim, hem de utandım. Sevindim, çünkü Atatürk gibi insanlık tarihinde misli menendi olmayan o Tek adamın 100. doğum yılını dünya ölçüsünde kutlama kararını almak, UNESCO'nun ulusça minnettar olmamız gereken büyük bir kadirbilirliği idi...
******