Atatürk İçin

Yazar : İsmail Habib Sevük
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 150
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

RÖNTGENLİ GÖRÜŞ En büyük milli matemimiz olan O'nun ölümüne günlerce ve haftalarca mersiyeler yazıldı. İşimiz o mersiyelerle bitmiş olmuyor. Mersiye ölüyedir, giden yalnız ölü değil, mersiye yetişmez. Zaman hıçkırıklarımızın coşkunluğunu yatıştırdık-tan sonra daha selametli bir zihin rükudeti içinde yazılar yazmaya mecburuz. Ona yalnız yazılar değil, Onun hakkında elbet, Onu muhtelif cephelerden gören, ciltler ve ciltler yazılacak Bu satırların muharriri, on on beş makale kadar sürecek bu küçük seriyi kendisine düşen ve aynı zamanda kutsileşmiş bir vazife biliyor. Talih bana bazı fırsatlar verdi. Bu fırsatların hatıralarını sadece kendimde bırakmaya hakkım yoktur ve olamaz. Bu ilk yazı o hatıralar serisine bir "başlangıç" gibidir. (İsmail Rabib.) "…İkinci İnönü'nden sonraydı. 1921 yılının galiba Haziranı içindeydik. Kastamonu'da gündelik olarak çıkan "Açık SÖZ" ün başmuharrirliğini yapıyordum. Bir gün idarehanede Hüsnü, Hamdi, Cemal ve diğer daha bir iki arkadaşla bir grup halinde oturup konuşuyorduk. Telgrafhane teline bağlı olan telefonumuz birdenbire ve asabi çalıyor: - Alo, alo... İnebolu mu? Veliaht Mecid Efendi'nin oğlu şehzade Faruk mu gelmiş? Evet, evet, Ankara'dan gelecek cevaba intizaren şehzade vapurda bekliyor. Hepimizin neşesi kaçmıştı. Manasını birdenbire kestiremediğimiz bir iç üzüntüsüyle hepimiz birbirimize bakıyoruz. Geleceklerdi de şimdiye kadar akıllan neredeydi? İkinci İnönü'nden sonra geliyorlar öyle mi? İkinci İnönü'nden sonra...'
******