Atatürk Dönemi Mühendis Mektebi

Yazar : Cüneyd Okay
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 66
Ölçü : 19 x 27 cm

İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'de eğitim ve öğretime kesintisiz devam eden en eski yüksek öğrenim kurumlarından biridir. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahrı-i Humayun'u, 1795'te Mühendishane-i Berri-i Humayun takip etmiş ve 1883'te Hendese-i Mülkiye Mektebi'nin açılması ile sivil mühendislik eğitimine geçilmiştir. Daha sonra Mühendis Mekteb-i Alisi adını alan kurum Cumhuriyet döneminde Yüksek Mühendis Mektebi olarak anılmış ve nihayet 1944'te İstanbul Teknik Üniversitesi adını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi, hangi isim altında olursa olsun, Türk çağdaşlaşma tarihi ile kayda değer bir paralellik göstermektedir. Başta eğitim olmak üzere bayındırlık, siyaset, kültür ve benzeri alanlarda çağdaşlaşmanın öncü kurumu olan İstanbul Teknik Üniversitesi ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda eleman yetiştirerek hedeflerini her zaman ülke önceliklerine göre belirlemiştir. İşte bu akış içinde yer alan önemli dönemlerden biri de Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarıdır. Mütareke ve Milli Mücadele yıllarında bir yandan işgal altındaki İstanbul'da çok zor koşullarda eğitimine devam eden kurum bir yandan da Anadolu'daki mücadeleyi desteklemekten geri kalmamıştır. Zafer'den sonra Cumhuriyet'in ilanını takip eden dönemde, savaşlarla yıkıma uğramış bir ülkenin hem politik hem de bayındırlık anlamında imarı için en büyük görev Mühendis Mektebi'ne düşmüş; kurum da bu görevi hem mensubu olan öğretim elemanları, hem mezunları ve hem de yetiştirdiği öğrencilerle hakkıyla yerine getirmiştir. Ayrıca bu dönemde Mühendis Mektebi, gerek yayımladığı akademik dergilerle ve gerekse öğretim elemanlarının yazdığı kitaplarla çağdaş yüksek öğrenimin Türkiye'de yerleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak" projesinin o günlerden bugüne kadar en büyük destekçilerinin başında yine İstanbul Teknik Üniversitesi gelmiştir. Geçmişle bağlarını koparmadan sürekli yenilenen ve çağdaşlaşan bir anlayışa sahip olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok derin ve zengin bir tarihi vardır. Sahip olduğu gelenek ve görenekleri bu tarih içinden süzülüp gelmektedir.
******Cüneyd Okay