Ataç'la Gelen

Yazar : Mehmet Salihoğlu
Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 334
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : Ayyıldız Matbaası
Bahsi Geçen : Nurullah Ataç

Dünyanın her yerinde büyük düşünürler ve sanatçılar yazı diline yön, biçim veregelmişlerdir. Alman ağızlarım Latince ve Fransızca salgınından kurtarıp ona temiz, ulusal bir dil niteliğini kazandıranlar, önce Luther, daha sonra Gottsched, Goethe, Schiller gibi ünlü düşünür ve sanatçılardır. Bizim eski yazı dilimizin ulusal olmaktan çıkışı, geçmişteki bilim ve sanat adamlarının tutumundan ileri geldiği gibi ulusal dile kavuşmamız da son yüz elli yıl içinde yetişen büyük bilim ve sanat adamlarımızın eski tutuma karşı gösterdikleri tepkinin mutlu sonucudur. Bu tepki, büyük devrimci Atatürk ile en güçlü biçimini almış, büyük düşünür ve sanatçı Ataç ile de çok sevilir bir yola girmiştir. Genç kuşakların dil devrimimizi bu kadar çok tutmasında Ataç'ın büyük şeref payı vardır. Onun bu uğurdaki hizmeti, başarısı birçok incelemelere konu olmaya değer. Eleştiricilerimiz bu alanda birtakım denemeler yapmışlardır. Salihoğlu ise, elinizdeki incelemeyi, Ataç'ı bütün yönleriyle tanıtmak için yazmıştır. Onu elinden geldiğince nesnel bir açıdan değerlendirmiş, oldukça güç olan bu işin üstesinden gelmiştir. Kendisi, Atatürk devrimlerine gönülden bağlı olan ve dil devrimini öteki devrimlerin ayrılmaz bir parçası sayan bir yüksek mühendistir. Lise sıralarından beri sanatla, edebiyatla uğraşan bir mühendis. Belki kimi kişiler bir mühendisin böyle bir incelemede başarı gösterebilip gösteremeyeceğinden şüphe ederler. Ama yapıtı okuyunca bu şüpheden sıyrılacaklardır. Bana öyle geliyor ki incelemelerinde mühendislik yöntemleri Salihoğlu'na çok yardım etmiştir. Nitekim Türk Dil Kurumunun 1955'te "Öz Türkçenin Savunulması" üzerine açtığı yarışmada (ki o yarışmanın Yargıcılar Kurulu üyelerinden biri de ATAÇ'tı), konuyu sağlam bir planla ele almayı ve düşüncelerini yerli yerine oturtmayı bildiğinden, birinciliği kazanmış, armağan almıştır. Türk dili ve dil devrimi üzerine 1966'da yayımladığı Işıklanan Ülke'de konuyu kavrayıcı bir görüşle ele alan derli toplu bir yapıttır. Çeşitli dergi ve gazetelerde, denemeler, incelemeler, sanat eleştirileri yayımlamış olan Salihoğlu'nun üç tane de şiir kitabı vardır.
******