Ataç

Yazar : Hikmet Dizdaroğlu, Sami N. Özerdim
Yayın Tarihi : 1962
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 406
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Türk Dil Kurumu Yayınları
Bahsi Geçen : Nurullah Ataç

Ataç, Türkçe'nin özleşme ve arılaşmasında büyük emeği geçen bir kişidir. Dil devrimine gönül verdikten sonra, gözlerini bir daha geri çevirmemiş, ölümüne değin dilimizin yabancı sözcüklerden arınmasını savunmuş, yazıları ve konuşmalarıyla hep Öz-Türkçeden yana olmuştur. Onun dil konusundaki görüşünü ve tutumunu beğenmeyenler bulunabilir, vardır da. Ancak, Türkçenin özleşme ve arılaşmasındaki payını kimse inkâr edemez. Genç kuşaklar, genç sanatçılar üzerindeki etkisi büyük olmuştur. VIII. Türk Dil Kurultayı, Ataç'ın dil davasındaki çıkar gözetmeyen olumlu davranışını göz önünde tutarak, adına bir armağan kitap çıkarılmasını karara bağlamıştı. Bu kitap, o kararın sonucudur. İlk evrede, çeşitli gazete ve dergiler taranarak Ataç'ın dille ilgili altmış üç yazısı toplandı... Derlemeyi, Konur Ertop yaptı. Dizdaroğlu da, Ataç'ın hayatını, dilseverliğini ve dil üzerine düşüncelerini belirten bir inceleme yazısı yazdı. İncelemenin Ataç'ı doğru anlamağa yardım edeceğini umarız. Kitaba eklenen "Nurullah Ataç Bibliyografyası" ise, yazı ve kitap halinde çıkmış bütün belgeleri içine almaktadır. Bibliyografyayı Sami N. Özerdim düzenlemiş, elden geldiği ölçüde eksiksiz olmasına çalışmıştır. Ama, gözden kaçan, ya da bilgimiz dışında kalan yazıları bulunabileceğini de doğal saymaktayız. İlgililer bu konudaki bilgilerini bize verirlerse, geri kalan eksikleri de eserin sonraki baskılarında tamamlama yoluna gideriz. Ölümünün beşinci yıldönümünde anısına sunduğumuz bu eserin, okurlarca ilgi ile karşılanacağından kuşkumuz yoktur. Türk Dil Kurumu, küçük de olsa, Ataç'ın adına yaraşır bir iş gördüğü kanısındadır.
******