Ata Çatıkkaş

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 17 Mayıs 1946'da Tosya'da doğdu. İlk öğrenimini Kastamonu'da yaptı. Liseyi İstanbul'da Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 1973 yılında doktora çalışmalarına aynı üniversitede başladı. 1976 yılında Suadiye Lisesi'nde başladığı edebiyat öğretmenliğini, 1977'den itibaren Galatasaray Lisesi'nde sürdürdü. 1979'da doktorasını tamamladı. 1983'de Galatasaray Lisesi'nden Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne naklen atandı. 1984 yılından itibaren aynı fakültede yardımcı doçent olarak görev yaptı. Makaleleri 1975 yılından itibaren Ortadoğu, Tercüman, Tarih ve Edebiyat, Türk Dünyası Araştırmaları, Orkun, Zaman, Türk Dünyası İncelemeleri, Yazıkça dergi ve gazetelerinde yayımlandı.

Bibliyografya

Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları (1980), Edebiyat Kılavuzu (1989), Uygulamalı Türk Dil Kılavuzu (1993), Seçme Maniler (1996), Ahmed Midhat'ın Kelile ve Dinme Tercümesi (1999), Yazılı ve Sözlü Anlatım Kılavuzu (2001)