Asya'nın Kapısı Üsküdar

Yazar : Suat Erginer
Yayın Tarihi : Mayıs, 1966
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 126
Ölçü : 12 x 16 cm
Yayınevi : Üsküdar Turizm ve Tanıtma Derneği

Yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin bir "Üsküdar davası" var. Bu davayı yaratan sebeplerin başlıcası, Üsküdar şehrinin gerek tarihi, gerek coğrafi ve gerekse stratejik ve turistik bakımlardan işgal ettiği mevkiin çok önemli oluşudur. Şehrin önemini bir bakımlardan tahlil etmek başlı başına bir inceleme konusu teşkil eder ve bunun için de sayfalarca yazı yazmak gerekir. Bundan dolayı bu kadar geniş bir konuyu bir tarafa bırakarak, şehri süsleyen tarihi eserlerin, onun önemini ortaya koyan en kuvvetli vesikalar olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Gerçekten de Koca Sinan'ın eseri bir Mihrimah Camii, yine aynı yüce Mimarın eseri ve şimdi restore edilerek kapalı çarşı haline getirilen hamam, yine onun bir kuyumcu elinden çıkmış gibi işlenmiş zarif eseri Şemsi Paşa Camii, heybetli manzaralarıyla gönüllere saygı telkin eden Eski ve Yeni Valide Camileri ve bugün yalnız Üsküdar'ın değil bütün İstanbul'un en eski camii durumunda bulunan, Fatih devrinin yadigârı Rumi Mehmet Paşa Camii, çinilerinin şaheser kompozisyonuyla insanı büyüleyen Çinili Camii, İskele Meydanındaki Üçüncü Ahmet Çeşmesi, Fatih Sultan Mehmed'in ilk mahkemesi eski mahkeme binası, sebiller, mescitler, saraylar, yalılar v.s... Türk tarihinde bu şehre verilen değerin ve önemin inkâr kabul etmez abideleridir. Öte yandan, dev gibi yapısıyla Türk askeri kudretinin bir timsali gibi Selimiye tepesinde yükselen "Selimiye Kışlası'' da bu şehrin askeri ve stratejik bakımdan önemini, tarihte oynadığı büyük rolü göstermeğe yeter...
******Suat Erginer

Oktay Aras Kitaplığındaki Suat Erginer Kitapları (1)