Asker Ressamlar Kataloğu

Yazar : İlkay Karatepe
İsbn : 9754091765
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 135
Ölçü : 21,5 x 21,5 cm
Yayınevi : Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı
Bahsi Geçen : Mehmet Ali Laga

Türkiye'de Resim Sanatı'nın gelişmesinde önemli rol oynayan askeri okullarda resim eğitiminin zorunlu kılınması ve buna paralel olarak yurt dışına resim eğitimine öğrenci gönderilmesi ile 19.yüzyllın başlarından itibaren yeni bir teknik ile resim yapan birçok askeri ve sivil okul çıkışlı sanatçıların yetişmesi sağlanmıştır. Türk Resim Sanatı'nı geliştirecek, yeni soluklar ve renkler kazandıracak bir eğitim kurumunun olmayışı bizi zorunlu olarak bu eğitimi köklü bir şekilde veren Avrupa'ya yöneltmiştir. Osmanlı'da ilk yağlı boya, ustaları (primitifler) olarak tanımladığımız fotoğraftan resim yapan sanatçılar bulunmasına rağmen onlar da geri planda kalmıştır. Osmanlı'da resim sanatına karşı ilgili padişahların yönetime gelmesi ile Avrupa resmine bir açılım söz konusu olmuştur. Batılı anlamda sanat geleneği bulunmayan sanatçıların, eğitim için yurt dışına gönderilmeleri ile Türk resminde yeni bir süreç başlamıştır. Avrupa'da resim eğitimi alan Şeker Ahmet paşa, Süleyman Seyyit gibi asker kökenli sanatçıların yanısıra Osman Hamdi gibi kültür alanında önemli işler başarmış nadir şahsiyetler ile Türk Resim Sanatında batılı tarzda örnekler görülmüş ve resim sanatı için büyük adımlar atılmıştır. Türk Resminde yeni oluşumları başlatan, gelecek nesilleri cesaretlendirip atılımlarda bulunmasını sağlayan ilk dönem Türk ressamları Batı Sanatını özümseyerek yeni bir şekilde Türk resmine sunmuşlardır. Bu yayında Türk Resim Sanatı'nın gelişmesinde önemli yer tutan Asker Ressamların hayatları, eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Asker Ressamlar albümünün basımında emeği geçen Müzecilik Grubu Ar-Ge personeli ve albümü hazırlayan Araştırmacı İlkay Karatepe'ye çalışmalarında başarılar dilerim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mehmet Ali Laga Kitapları (1)