Asırlar Boyunca Eminönü Cilt 2

Yazar : Ömer Faruk Yılmaz
İsbn : 9759222426
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 302
Ölçü : 23 x 32,5 cm
Yayınevi : Eminönü Belediye Başkanlığı

(1. Ciltten devam) Bu düşünceden hareketle, "Asırlar Boyunca Eminönü" isimli bir büyük çalışma ile hem kaybolan tarihi eserlerimizi, hem de halen ayakta olanları gelecek nesillere emanet bırakmayı arzu ettik. Yüzlerce kitap ve arşiv metinlerinin gözden geçirilmesi ve yerinde yapabildiğimiz tespitlerle maalesef çok büyük sayıda tarihi eserimizin bilerek veya bilmeyerek yıkıldığını, yakıldığını, yerlerine beton binalar yapıldığını gördük Anladık ki, biz dünyaya adaletle hükmeden ve insanlığa mutluluk veren bir medeniyetin en güzel eserlerini acımasızca ortadan kaldırmışız ve bunları yaparken de maalesef modern bir şehir meydana getirme iddiasından yola çıkmışız. Bugün de birçok tarihi eser, koruma altına alınmış olmasına rağmen ve "koruma altında olduğu için" dokunulmadığından, gözlerimizin önünde yıkılıp gitmekte veya hain eller tarafından yakılmaktadır Bir medeniyet kurmak ve yaşatmak asırlarca süren bir çalışmadır Milletimiz, "Vakıf Medeniyeti" adını verdiğimiz bu medeniyet hamlesi ile Doğu Roma ve Bizans'ın asırlarca vücuda getirdiği tarihi eserlerin çok daha güzellerini ve sayıca fazlasını 470 yıl gibi bir zamanda İstanbul'a ve insanlığa armağan etmiştir İstanbul, fethedildiği 29 Mayıs 1453'ten beri Türk ve Müslümandır, ancak İstanbul'daki bütün tarihi eserler insanlığın ortak değeridir ve "Tarihin Emaneti"dir. Biz "Tarihin Emaneti"ni, gelecek nesil/ere teslim aldığımızdan daha güzel ve temiz bir halde, var oluş sebeplerine uygun olarak bırakmayı arzu ediyoruz. Bu arzumuzdan hareketle, "Asırlar Boyunca Eminönü" isimli üç ciltlik eseri yayınlayarak, Türkiye'nin ve dünyanın istifadesine sunmayı ve "Tarihin Emaneti Eminönü"nü, tarihe emanet bırakmayı bize nasip eden Rabi'mize şükrediyoruz...
******Ömer Faruk Yılmaz