Aşık Tarzı Türk Şiirinde Osmanlı Toplum Hayatı

Yazar : Cafer Özdemir
İsbn : 9786055397098
Yayın Tarihi : 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 552
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Kitabevi

Bir milletin fertlerini ortak bir çatı altında toplayan maddi ve manevi değerler bütününe kültür adı verilir. Örf, adet, gelenek ve inançlar kültürün manevi kısmına; giyim kuşam, yemek, mimari, zanaat ve sanatlar maddi kısmına örnek olarak verilebilir. Birleştiricilik vasfı sayesinde toplum içindeki fertlere aidiyet duygusu vererek onları birbirine bağlar ve millet bütünlüğünün oluşmasında önemli bir fonksiyon üstlenir. Bu bağlamda kültürün bütün unsurlarının değerli ve fertler için vazgeçilemez olduğunu söylemek mümkündür. Uzun zaman sürecinde oluşumu tamamlanan, gelişime ve değişime açık olan kültür unsurlarının gelecek kuşaklara aktarımı ve yaşatılması, kültürün devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Hiç şüphe yok ki burada en önemli öge, geçmişin değerlerini yüzyıllar ötesine ulaştıran unsur, söz veya yazıyla kendisini gösteren "dil"dir. Kültür unsurları söz yoluyla nesilden nesile aktarılırken büyük değişiklikler göstermektedir. Çünkü sözün kalıcılığı kısa bir zaman dilimine sahip olmasından dolayı sınırlıdır. Aktarım esnasında temel unsurlar korunmak kaydıyla ayrıntıların yaşanılan ortamın özelliklerine göre değiştirildiği görülmektedir. Oysa yazılı ürünler, kalıcılık ve değişmezlik açısından daha değerli malzemeler içermektedir. Burada sözü, sözlü kültür; yazıyı ise yazılı kültür şeklinde anlamak mümkündür. Çünkü dil, kültürün neredeyse bütün unsurlarını içinde barındırır. Sözlü kültür ortamında icra edilen, cönklere kaydedilerek günümüze ulaştırılan ve temellerini İslam öncesine dayandırdığımız "Aşık Tarzı Şiir Geleneği"nin hem biçim hem de içerik özellikleriyle Türk milli kültürünü yansıttığı söylenebilir. Bu gelenekte İslam öncesine ait koşukların "koşma", saguların ise "ağıt" biçiminde devam ettiğini gözlemleriz…
******