Asaf Halet Çelebi'in Defter-i Meşahir-i

Yazar : İsmail Kara, E. Nedret İşli, Yusuf Çağlar
İsbn : 9758578782
Yayın Tarihi : Ekim, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 118
Ölçü : 15 x 24 cm
Yayınevi : Zaman Kitap
Bahsi Geçen : Asaf Halet Çelebi

Rahmetli Asaf Halet Çelebi'nin Defter-i Meşahir'inin muhtevasının defterde imzaları bulunanların resimleri ve kısa hayat hikâyeleriyle birlikte yayınlanmasını yeni bir edebiyat türünün ilki olarak heyecanla karşılıyor, müteşebbislerini tebrik ediyor ve bu türden yayınların artmasını da halisane niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak İsmail Kara, Nedret İşli ve Yusuf Çağlar beylerin bu sa'yini meşkûr kılsın! Defter, Asaf Halet Çelebi 21 ila 24 yaşları arasında iken 8 Ekim 1928 ila 4 Aralık 1931 tarihleri arasında, birkaçı hariç, 55 kişinin tarihini de atmış oldukları el yazılarını ihtiva etmektedir. Deftere ilk yazan Galatasaray Lisesi eski müdürlerinden Salih Arif Bey ve son yazan da "Kuzinin N." diye imzası bulunan hanımefendidir. Ama Defter'in ilk iki sayfasını zamanın Mevlevi kâmillerinden Ahmed Celaleddin Dede'nin 15 Kasım 1928 ve Ahmed Remzi Dede'nin 7 Aralık 1928 tarihli yazıları işgal etmektedir; yani Defter'in sayfaları ile yazarların kronolojik sırası her zaman birbirlerine tekabül etmemektedir. Burada Asaf Halet'in Ahmed Celaleddin Dede ile Ahmed Remzi Dede'yi Defter'inin başına koyabilmek için, 4. sıradaki Salih Arif bey yazısını yazarken, önceki üç sayfayı bililtizam boş bırakmış olduğu anlaşılmaktadır. Yazarların pek çoğunun istikbal vaat eden bir delikanlıyı cesaretlendirmek ve onun ilmi şevkini arttırmak gayesiyle sergiledikleri tevazuun yanında zarafet ve muhabbet ve hatta sahavet Osmanlı Sarayı'nın İstanbul Medeniyeti'ne ve İstanbul İnsanı'na nasıl bir rahmani damga basmış olduğunun da (idrak sahipleri için) bir göstergesidir…
******İsmail Karaca, Yusuf Çağlar