Asaf Halet Çelebi

27 Aralık 1907'de İstanbul'da doğan Asaf Halet, Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Sait Halet Bey'in oğludur. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra babasından Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede (Akyürek) ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde üç yıl Sanayi-i Nefise'de okudu; öğrenimini Adliye Meslek Mektebi'nde tamamladı. Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katipliği, Osmanlı Bankası ve Devlet Deniz Yolları'nda memurluk yapan Çelebi, son olarak Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde kitaplık memuruydu. Gençliğinde gazeller ve rubailer yazan Asaf Halet, daha sonra modernist bir şiir anlayışını benimseyerek 1937'den itibaren Ses, Küllük, Hamle, Sokak, Uyanış-Servet-i Fünun, Türk Sanatı dergileri ile Gün gazetesinde şiirlerini yayımladı. İstanbul dergisinde yayımladığı "Benim Gözümle Şiir Davası' (Temmuz-Aralık 1954) adlı altı makalede şiir politikasını açıkladı. "Hırsız', "Trilobit' ve "Cüneyd' adlı şiirlerinin Fransızca çevirileriyle birlikte 45 şiirin bulunduğu He'nin (1942) ardından aynı çizgide on şiirin yer aldığı Lamelif'i (1945) yayımladı. Bütün şiirlerinin toplandığı Om Mani Padme Hum (1953), Çelebi'nin içrek ve gizemci şiirini bütünüyle gözler önüne serer. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Halet, Türk şiirinde "modern gelenekçi' tavrın temsilcisi oldu. 15 Ekim 1958'de şeker hastalığından İstanbul'da öldü. Beylerbeyi mezarlığına gömüldü.

Bibliyografya

Mevlana'nın Rubaileri (1939), Molla Cami Hayatı - Şahsiyeti - Eserlerinden Parçalar (1940), He (1942), Eşrefoğlu Divanı (1944), Lamelif (1945),Ömer Hayam ve Rubaileri (1945), Gotama Buddha: Pali Metinlerine Göre (1946), Om Mani Padme Hum (1953), Konuşulan Fransızca (1956), Naima (1953), Divan Şiirinde İstanbul (1953), Mevlana ve Mevlevilik (1957), Asaf Halet Çelebi (Semih Güngör -1986), Asaf Halet Çelebi (Mustafa Miyasoğlu -1993), Bütün Şiirleri (1999), Asaf Halet Çelebi (Bilal Kırımlı -2000), Edebiyatımızın Güleryüzü (Mehmet Nuri Yardım -2002), A'dan Z'ye Asaf Halet Çelebi (2003), Asaf Halet Çelebi Kitabı (Hüseyin Su/Şaban Özdemir/İlyas Dirin -2003), Seçme Rubailer (2003), Bütün Şiirleri (2005)