Aron Anjel

Aron Anjel 6 Haziran 1916'da Selanik'te doğdu. 1918'de ailesi İstanbul'a göç etti. İlkokul ve liseyi Fransız okulunda okudu. Son sınıflarda Galatasaray Lisesi'ne geçerek oradan mezun oldu. Daha sonra Mühendis Mektebi'nin İnşaat Şubesi'ne girdi. Tesadüfen liseden hocası Mr. Louat'ın kendisini Mimar Prost'la tanıştırmasından sonra onun yardımıyla Paris'te École Spéciale d'Architecture'de okumaya gitti. Kendi anlatımıyla, "Galatasaray Lisesi'nden aldığı diploma oradaki liselere denk sayıldığından herhangi bir sınava girmeden kaydını yaptırabildi'. Öğrenciliği sırasında Prost'un ve Auguste Perret'nin bürolarında çalışma olanağı buldu. 1940'da İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Paris'i işgal etmelerinden önce İstanbul'a geri döndü. Bu kez Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldu. 1942'de buradan diploma aldı. O sıralarda Prost da Atatürk'ün davetlisi olarak İstanbul'a gelmiş ve burada çalışmaya başlamıştı. Daha önce tanıdığı Aron'u belediye kadrosuna aldırdı, aynı zamanda Prost'un asistanlığını da yaptı. Bu arada İstanbul Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde Bizantoloji okuyarak, 1945 yılında doktorasını tamamladı Lütfi Kırdar'ın ayrılıp İstanbul Vali ve Belediye Reisliğine Fahrettin Kerim Gökay'ın gelmesinden sonra, o dönemler İstanbul Nazım Plan Daire Başkanlığı yapan Aron Anjel istifa ederek ayrıldı. 1953'ten sonra serbest mimar olarak çalışmalarını sürdürdü. Uzun yıllar Neve Şalom Sinagogu Vakfı Yönetim Kurulu'nda ve ayrıca Türkiye Hahambaşılığı Hukuk ve İmar Komisyonu'nda görev yaptı. Taksim-Harbiye ekseninin, Yeşilyurt'un, Bağdat Caddesi'nin ve şehrin birçok park alanlarının bugünkü görünümü hep onun eseridir. Parkları kentin solunum organları olarak kabul eder, yeşil alana bir çivi bile çaktırmam derdi. Elim bir trafik kazasında yitirdiği torunu müzisyen Uzay Heparı'yı her vesile ile anan Aron Anjel, 2010 yılında İstanbul'da yaşama veda etti.

Bibliyografya

Mimarlığın Aktörleri Türkiye 1900-2000 (Uğur Tanyeli - 2007)