Arkamızda Dönen Dolaplar

Yazar : Samiha Ayverdi
İsbn : 9789756444450
Yayın Tarihi : Mart, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 255
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı

Son asır edebiyat, kültür, fikir ve iman hayatımızın mümtaz ismi Samiha Ayverdi'nin Arkamızda Dönen Dolaplar adlı kitabı ile Türk Edebiyatı yeni bir eser kazanmış bulunuyor. Bu kitap, yazarın 1980'li yıllardan sonra yazdığı hatıralar serisinin on birinci ve Samiha Ayverdi Külliyatı'nın otuz sekizinci eseridir. Yazılarında ve sohbetlerinde gençlere daima "Tarihimizi, bilhassa yakın tarihimizi çok iyi öğrenin" diyen yazar, bu eserinde de geçmişimizin ibret alınacak olayları üzerinde durur. Külliyatın bundan önceki kitabına, Dünden Bugüne Ne Kalmıştır diyerek bizi geçmişimizle hesaplaşmaya davet ederken bu sefer de adeta bu hesaplaşmayı tamamlamak üzere Arkamızda Dönen Dolaplar'dan haberdar olmamızı ister. Tarihte bize dost görünüp arkamızdan türlü dolaplar çeviren ve topraklarımıza göz diken batılı devletlerin oyunlarına gelerek asırlarca bu vatan topraklarında barış ve huzur içinde birlikte yaşadığımız Rum, Ermeni, Yahudi gibi azınlıkların arkamızdan çevirdikleri dolapları gözler önüne serer. Bütün bu hatıra ve makalelerin önemli bir özelliği de; bundan yirmi-yirmi beş sene evvel yazılmış olmalarına rağmen bilhassa; tarihi, sosyal, siyasi, fikri ve İslami bakımlardan günümüz meselelerine ışık tutar mahiyette olması ve her devirde geçerliliğini muhafaza etmesidir. Ayrıca Müslümanların ve Hristiyanların "insan hakları" konusundaki anlayışlarını mukayese ettiği "Bir Vatikan Mensubunun İsteği Üzerine, Osmanlıyı Tenkit Yazılarına Cevap, Medeniyet" gibi yazıları; adeta son aylarda batının Müslüman imanına hücumlarına karşı sanki 1980-1890'lı yıllarda verilen cevaplar niteliğindedir. Bilhassa Rusya'nın çöküş sinyalleri verdiğine işaret ettiği ve siyasi tarih bakımından da önemli olan "İnkırazın Çaresi Zulüm Değildir" gibi makalelerinde sosyal ve siyasi konulardaki fikirlerinin ne kadar isabetli ve derin olduğunu da gösterir...
******Samiha Ayverdi