Araba Sevdası

Yazar : Recaizade Mahmud Ekrem
İsbn : 97545410191
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 243
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Çağrı Yayınları
Bahsi Geçen : Recaizade Mahmut Ekrem

Tanzimat dönemi edebiyatının en güçlü kalemlerinden birisi olan Recaizade Mahmud Ekrem, otuz yaşlarında yazmaya başladığı ve kırk dokuz yaşında yayımladığı "Araba Sevdası" romanında alafranga ve gösteriş meraklısı bir genç olan Bihruz Bey'in hayat serüveni çerçevesinde 19. yüzyılın ikinci yarısındaki İstanbul'u, eğlencelerini, alafrangalığa özenen züppe takımını, gezinti ve eğlence yerlerini gerçekçi bir gözlemle aksettirmiştir. Bu nedenle "Araba Sevdası" romanı için romantizmden realizme geçişin ilk romanıdır diyebiliriz. İlk olarak 1896 yılında Servet-i Fünun mecmuasında dönemin meşhur ressamı Halil Paşa tarafından resmedilerek tefrika edildikten sonra 1897'de kitap halinde yayımlanan Araba Sevdası'nda Recaizade, realist akıma uygun bir sosyal tenkit örneği vermek istemiş; batılılaşmayı gereği gibi kavrayıp özümseyemeyen, Avrupalı olmayı sadece züppece giyinmek, Frenklerin konuşmalarını ve tavırlarını taklit etmek zanneden mirasyedi paşazade gençlerin düştükleri komik durumları ele almıştır. Romanda ola yoldukça azdır; fakat realist akımın etkisiyle geniş dış mekân ve kıyafet tasvirlerine yer verilmiştir. Romandaki olay ve karakterler tamamıyla doğal ve yerlidir. Recaizade'ye göre gerçek edebiyatın insan hayatı ve tabiat gözlemleriyle sıkı sıkıya bağlı bulunması, bunun için de insan ve tabiatı incelemesi gerekmektedir. Konusu gerçek hayattan ve gerçeklere mümkün mertebe uygun olarak hayalden alınarak yazılan hikâye ve romanlar, insanlarla ilgili olayları ve durumları sadakatle aksettiren birer ibret aynasıdır. Recaizade M. Ekrem, bu romanı için "Araba Sevdası gülünecek şeylerden addolunabilir; fakat dikkat olunursa çok hazin ve elem vericidir" demektedir. Ona göre her hikâye, her roman insanların ibret alacağı bir aynadır. İnsanların yaşamlarına, başlarına gelen olaylara ibret gözüyle bakılırsa bunlardan büyük dersler çıkartılabilir. Bu çalışmada Tanzimat devrinin önemli eserlerinden birisi olan "Araba Sevdası"nı sizlere orijinal diliyle sunmak istedik.
******