Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü

Yazar : Doğan Hasol
İsbn : 9757438308
Yayın Tarihi : Ocak, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 517
Ölçü : 14,5 x 20,5 cm
Yayınevi : YEM Yayın

Mimarlık Sözlüğü çalışmalarına 1968'de başladım. İlk sözcükten bu yana aralıklı olarak yedi yıl çalışmışım. İtiraf etmeliyim ki, uzun süren, çok zevkli ama çok güç bir araştırma oldu. Nakış titizliği ve peygamber sabrı gerektiren böylesine bir çalışmanın daha önce bitmesini beklemenin biraz saflık olduğunu geç anladım. Türkçede benzer çalışmaların yaygın olmaması, kaynakların azlığı araştırmaları güçleştiren en önemli etkenlerdir. Meslek argolarını derleyen sözlüklerin bulunmaması dilin yeterli olmadığı sanısını yaygınlaştırmakta, her meslek adamının ayrı bir dil konuşmasına yol açmaktadır. Üzülerek belirtelim ki, bugün Türkiye'de her mimar ayrı bir mimarca konuşur. Türkçenin zenginliği, dil varlığımızın yeniden derlenmesiyle apaçık onaya çıkacaktır. Mimarlık ve yapı argosu için yaptığım araştırmalar sırasında Türkçenin bilim dili olabilecek zenginliğe sahip olmadığı yolunda ileri sürülen iddiaların ne kadar tutarsız olduğuna bir kez daha inandım. Dağınık ve çoğu unutulmuş sözcüklerden oluşan bir dil varlığı ile yine unu, şekeri, yağı olduğu halde helva yapamayanların durumuna düşmüşüz. Helvayı yapamayan da biziz, deyimi yaratan da... Varlığın çeşitli meslek dallarında bir araya getirilmesi Türk dilinin zenginliğini ortaya koyacaktır. Envanter çalışması niteliğiyle, kırıntıları bile yitirmemek için eskimiş sözcükleri, günümüzde kullanılmadıkları halde sözlüğe aldım. Böylece, hem envanterin "tam"a yaklaşmasının hem de dile yeniden kazandırılabilecek olan sözcükleri seçme olanağının sağlanacağını sanıyorum. Mimarlık denilen yapı kurma sanatını yalnızca biçimsel yönüyle anlamadığımız için terimleri seçerken kapsamı genişleterek günümüz mimarının tasarlama ve uygulamada konuştuğu dilin terimlerini derlemek gerekiyordu. Bu amaçla sözlük, "mimarlık", "yapım teknolojisi", "yapı malzemesi", "bina türleri", "süsleme" terimleri ile "üslup" ve "akımlarına değin terimleri kapsamaktadır. Bu çalışma mimarlık Türkçesinin tüm sözcüklerini derleyebildiği iddiasını taşımıyor. Sözlüğün hiç kuşkusuz eksikleri vardır; kusursuz olmasına çaba gösterilmiştir.
******